E-Űrlapok

Tisztelt kérelmezők, szakmagyakorlók!
A 191/2020 (V.8.) Korm.rendelet értelmében azon tevékenységek melyek az építész kamaránál engedélykötelesek vagy jogokat keletkeztetnek a veszélyhelyzet idején ellenőrzött bejelentés útján teendők meg.
Kamaránk a jogszabályi feltételt biztosítva létrehozott egy e-mail fiókot, melyet csak ezen ügyek intézésre fog használni.

Ellenőrzött bejelentés e-mail: ellenorzottbejelentes.ddek@gmail.com

Ezen felül, ahhoz, hogy könnyebben tudják intézni ügyeiket létrehoztunk e-űrlapokat. Ezen űrlapok segítségével intézhetik ügyeiket. Minden E-űrlap kétféle módban használható, az egyik a Gmail fiókkal rendelkezők részére (ide közvetlenül feltölthetőek a kért dokumentumok), a másik azok számára, akik egyéb e-mail fiókkal rendelkeznek (nekik az ellenorzottbejelentes.ddek@gmail.com címre kell majd a dokumentumokat feltölteni).

E-űrlapok

Az E-űrlapok segítségével a következő ügyek intézhetők. Kérjük mindenképpen olvassa el az ismertetőket, mielőtt az űrlapok linkjére kattint!
- Új engedélyezéssel kapcsolatos ellenőrzött bejelentés ügyek
- Meglévő jogosultságokkal kapcsolatos ellenőrzött bejelentés ügyek
- Hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány igénylése
Az alábbiakban részletesen ismertetjük az ügyintézés menetét.

Általános ismertető:

Az ellenőrzött bejelntéshez szükséges dokumentumokat a Gmail fiókkal rendelkezők az űrlapba fel tudják tölteni, ha az űrlap elején egy fiókváltással bejelentkezik saját Gmail fiókjába. Erre az űrlap figyelmeztetni is fogja Önöket.
Egyéb email fiókkal rendelkezőknek az ellenőrzött bejelentéshez szükséges dokumentumokat az űrlap kitöltésével egyidejűleg fel kell tölteni az ellenorzottbejelentes.ddek@gmail.com címre, melyet a rendszer a fiók tárhelyén automatikusan megőriz.
Kérjük, hogy az űrlap kitöltésénél figyeljen, hogy adatait pontosan adja meg! A kitöltést követően az űrlap visszaigazoló e-mailt küld Önnek, hogy milyen adatokat küldött el részünkre!
Az engedélyezésről vagy a tiltásról az értesítést, iratokat Ügyfélkapun keresztül vagy elektronikus úton fogja megkapni kamaránktól.
Az igénylésekhez szükséges dokumentumokat megtalálja a  Nyomtatványok weboldalon. Kérjük, mindig az ügyének intézéséhez szükséges nyomtatványt töltse ki! A nyomtatványon megtalálhatóak azon mellékletek, melyeket meg kell küldeni részünkre.
Tájékoztatjuk, hogy adatai megadásával hozzájárul azok kezeléséhez és egyben büntetőjogi felelősséget is vállal az megadott adattartalmak valódiságáért.
Tájékoztatjuk, hogy a 266/2013 (VII.11) Korm.rendelet 44 §. (5) bekezdés a) pontja szerint a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését követően merült fel olyan tény vagy adat, amely a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetővé, valamint c) pontja szerint a bejelentésben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételekkel való rendelkezéséről és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, akkor a területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből.
Ön kérheti, hogy az igazgatási szolgáltatási díjról a számlát cég nevére állítsuk ki, ehhez az űrlapokban talál külön rendelkező részt.
Bármilyen kérdése van az űrlapok kitöltése során kérjük, írjon a ddek.pecs@t-online.hu email címre vagy hívja a +3670-850-7636-o telefonszámot!

Új engedélyezéssel kapcsolatos ellenőrzött bejelentés

Ezen ügyintézésnél az alábbi dokumentumokra lehet szükség:
- Megfelelő bejegyzési formanyomtatvány ( nyomtatványok  )
- Szakmai gyakorlat igazolása (minta a nyomtatványok) oldalon)
- Kapcsolattartási és adatvédelmi nyilatkozat ( nyomtatványok )
- tervezési jogosultságnál tervdokumentáció (A rendszer pdf vagy kép fájl tud fogadni, A tervdokumentációnak 3 db az engedélyezési vagy egyszerű bejelentési eljárásnak megfelelő tipikus rajzokat (alaprajz, metszet, homlokzat, esetleg látványterv - műszaki leírás nem kell) kell tartalmaznia, melyek szerepelnek a szakmai gyakorlati igazolásban. Településtervezőknél ez nem szükséges.)
- diploma
- erkölcsi bizonytvány (90 napnál nem régebbi)
- igazgatási díj befizetési bizonylat
Az ellenőrzött bejelentéshez szükséges dokumentumokat a Gmail fiókkal rendelkezők az űrlapba fel tudják tölteni, ha az űrlap elején egy fiókváltással bejelentkezik saját Gmail fiókjába. Erre az űrlap figyelmeztetni is fogja.
Az ellenőrzött bejelentéshez szükséges dokumentumokat az űrlap kitöltésével egyidejűleg fel kell tölteni az ellenorzottbejelentes.ddek@gmail.com címre, melyet a rendszer a fiók tárhelyén automatikusan megőriz.
Kérjük, hogy az űrlap kitöltésénél figyeljen, hogy adatait pontosan adja meg! A kitöltést követően az űrlap visszaigazoló e-mailt küld Önnek, hogy milyen adatokat küldött el részünkre!
A 191/2020 (V.8.) Korm.rend. 5. § (8) bek szerint a bejelentéssel egyidejűleg a díj 50%-t kell megfizetni és azt igazolni. Ezen befizetési igazolást kérem szintén töltse fel a megadott e-mail címre. A díj másik felét az engedélyezést követően kell megfizetni! Az engedélyezési igazgatási díj összege 1 jogosultság kérése esetén 30.000 Ft, több jogosultság esetén 40.000 Ft, energetikai tanúsítás esetén 5.000 Ft. Számlaszámunk: K&H Bank 10402427-24215813-00000000

Meglévő jogosultságokkal kapcsolatos ellenőrzött bejelentés

Ezen űrlapon keresztül a következő ügyeket tudja intézni:
- Helyreállítás
- Szüneteltetés
 -Törlési kérelem
 - Adategyeztetés megváltozott adatról
 - Jogosultság érvényesítés adategyeztetése hatósági bizonyítvány nélkül
A szükséges nyomtatványokat megtalálja a nyomtatványok  oldalon.
Az ellenőrzött bejelentéshez szükséges dokumentumokat a Gmail fiókkal rendelkezők az űrlapba fel tudják tölteni, ha az űrlap elején egy fiókváltással bejelentkezik saját Gmail fiókjába. Erre az űrlap figyelmeztetni is fogja.
Az ellenőrzött bejelentéshez szükséges dokumentumokat az űrlap kitöltésével egyidejűleg fel kell tölteni az ellenorzottbejelentes.ddek@gmail.com címre, melyet a rendszer a fiók tárhelyén automatikusan megőriz.
Kérjük, hogy az űrlap kitöltésénél figyeljen, hogy adatait pontosan adja meg! A kitöltést követően az űrlap visszaigazoló e-mailt küld Önnek, hogy milyen adatokat küldött el részünkre!
A 191/2020 (V.8.) Korm.rend. 5. § (8) bek szerint a bejelentéssel egyidejűleg a díj 50%-t kell megfizetni és azt igazolni. Ezen befizetési igazolást kérjük szintén töltse fel a megadott e-mail címre. A díj másik felét az engedélyezést követően kell megfizetni! Az igazgatási díj összege helyreállításnál 37.000 Ft, a többi ügyintézés díjmentes. Számlaszámunk: K&H Bank 10402427-24215813-00000000

Hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány igénylése

Ezen ügyintézés nem tartozik a fenti veszélyhelyzeti kormányrendelet hatálya alá. Kamaránk próbálja egyszerűbbé tenni Önöknek az ügyintézéseket, ezért biztosítja ezen ügyek intézését is E-űrlapon keresztül.
Ezzel az űrlappal a következő ügyeket intézheti:
- Hatósági bizonyítvány továbbképzés teljesítésének igazolásához (jogosultság érvényesítés)
- Hatósági igazolás adatokról
Mindkét formanyomtatványt megtalálja a nyomtatványok oldalon.
Az igazgatási díj összege hatósági bizonyítványnál 20.000 Ft, hatósági igazolvány kiállításakor 5.000 Ft. Ezen befizetési igazolást kérjük töltse fel az űrlap megfelelő rovatába.Számlaszámunk: K&H Bank 10402427-24215813-00000000
Az igazgatási díj összege hatósági bizonyítványnál 20.000 Ft, hatósági igazolvány kiállításakor 5.000 Ft. Ezen befizetési igazolást kérjük töltse fel az ellenorzottbejelentes.ddek@gmail.com címre az űrlap beküldésével egyidejűleg. Számlaszámunk: K&H Bank 10402427-24215813-00000000
Kérjük, hogy az űrlap kitöltésénél figyeljen, hogy adatait pontosan adja meg! A kitöltést követően az űrlap visszaigazoló e-mailt küld Önnek, hogy milyen adatokat küldött el részünkre!
Bármilyen kérdése van az űrlapok kitöltése során vagy problémája van kérjük, írjon a ddek.pecs@t-online.hu email címre vagy hívja a +3670-850-7636 -os telefonszámot!
Bízunk benne, hogy az E-űrlapokkal meg tudjuk könnyíteni az ügyintézéseket.