Keresendő szöveg:


Elkészült a főépítészi vizsga eljárásrendje
Baranya Megyei Kormányhivatal / Zámbó Terézia
2011. február 7., hétfő

Felhívjuk minden Kolléga, települési és megyei (fő)építész figyelmét, hogy a Belügyminisztérium felhatalmazásával létrejött a főépítészi vizsga eljárásrendje. A vizsgaidőpontok-, a kérdések és a kidolgozott válaszok 2011. február 12-től lesznek elérhetők a Hivatal honlapján!

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15) kormányrendelet 3.§ (3) b) pontja alapján a főépítészek foglalkoztatásának feltételéhez tartozik a főépítészi vizsga megléte is. Amennyiben a főépítész nem rendelkezik a fent említett kormányrendelet 4.§ (4) bekezdésében foglalt vizsga alóli mentességre jogosító oklevéllel vagy vizsga alól részben mentesítő egyéb szakmai vizsgával, úgy főépítészi vizsgát kell tennie. 
 
A főépítészi vizsga eljárásrendje alapján lehet tájékozódni a vizsgáról, iratairól, eljárásrendjéről. Ez a dokumentum várhatóan 2011. február 12-től kerül fel a Hivatal honlapjára (www.barko.hu).

Külön megkeresés alapján el tudjuk küldeni e-mailben az eljárásrendet. Legkésőbb 2011. március 31-ig kell letenni a vizsgát az eljárásrendben foglalt határidő betartásával. A vizsgaidőpontok, a vizsgakérdések és várhatóan a kidolgozott válaszok ugyancsak 2011. február 12-től olvashatóak lesznek a Hivatal honlapján.

Kérjük a vizsgára történő jelentkezéseket és a konzultációra vonatkozó igények megküldését illetve visszajelzéseket. A határidők szűkek, ezért kérünk minden főépítészt, hogy időben, legkésőbb 2011. március 1-ig jelentkezzen a vizsgára (jelentkezési lap az eljárásrend mellékletében található!).

Pécs, 2011. február 3.

Zámbó Terézia

7623 Pécs, József A. u. 10.
7602 Pécs, Pf. 405.
tel.: +36-72 507-599
tel.: +36-72 507-092
fax:+36-72 507-061
e-mail: hivatal@baranya.ddrkh.hu
 

Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505