Keresendő szöveg:


„Az év napháza 2009”
2009. június 25., csütörtök

A Magyar Napenergia Társaság és a Magyar Passzívház Szövetség pályázatot hirdet „Az év napháza 2009” címmel.

A pályázat célja olyan energiatudatos szemlélettel tervezett, és megvalósított lakóépületek megismertetése a szakmai közvéleménnyel és a lakosság érdeklődő tagjaival, melyek fűtési és egyéb energiaszükségletét jelentős részben napenergia-hasznosító rendszerek fedezik egészséges és esztétikus építészeti környezet kialakítása mellett, az alkalmazott passzív é aktív szoláris rendszerek-, hatékony hőszigetelés és környezetbarát gépészeti rendszere megoldásainak kiállításon történő bemutatásával, és ezáltal a hazai alkalmazás tovább elősegítése. A pályaművek a Magyarországon 2008-ban és a 2009. augusztus 31-ig használatbavétel  engedélyt kapott lakóházak köréből nyújthatók be, illetve amelyek használatbavétel  engedélyezési eljárását 2009. augusztus 31-ig megindították, de az eljárás még nem fejeződött be.

Formai követelmények:
  • A pályázati anyagokat A3-as lapokon kinyomtatva, és elektronikus változatban (CD-n, pdf formátumban) is be kell nyújtani.
  • A pályázat mellé csatolni kell: a tulajdonos (építtető) írásbeli hozzájárulását a pályázat anyagának nyilvános bemutatásához;
  • a szakági (építész-, gépész-, energetikus) tervezők nevét, lakcímét és kamarai tagsági számát;
  • a használatbavételi engedély kérelem beadásának, és az engedély megadásának időpontját (2009. augusztus 31-ig).
Tartalmi követelmények:

A beadott pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  • építési engedélyezési tervdokumentáció (műszaki leírás, helyszínrajz (M1:1000), alaprajz(ok), metszetek, homlokzatok (M1:100)

  • épületenergetikai ellenőrzés a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet-, passzívházak esetén az említetten kívül a darmstadti Passzívház Intézet által kifejlesztett Passzívház tervezési csomag (PHPP) alapján elvégzett számítást is, az alkalmazott szoláris rendszer kialakításának bemutatását (a megértést segítő vázlatokkal, ábrákkal), és az épület energiamérlegében várható nyereség mértékére vonatkozó adatokat
  • A megvalósult (esetleg építés közbeni) állapotot szemléltető legalább 2-3 fénykép.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel dr. Szűcs Miklós megbízott ügyvivőhöz lehet fordulni, e-mailon és telefonon:
e-mail: Szucs.Miklos@ymmfk.szie.hu
mobil:
06-30/465-4775

A pályaműveket lezárt csomagban, dr. Szűcs Miklós, az MNT megbízott ügyvivőjéhez kérjük eljuttatni, az alábbi címre:

Dr. Szűcs Miklós
Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Magasépítési Tanszék
1146 Budapest,
Thököly út 74.
 
A borítékra a feladó neve után kérjük ráírni: „Az év napháza 2009” pályázat
A pályázat beküldési határideje 2009. szeptember 01. (12h)


A beérkezett pályaműveket bíráló bizottság rangsorolja, az első három legjobbnak minősített pályaművet díjazásban részesíti és a pályázókat 2009. szeptember 23-ig levélben értesíti. A pályázatok díjazása: az I. díj 100.000,Ft; a II. díj 60.000,Ft; a III. díj 40.000,Ft. (A pályázati összegek adóterheit a pályázat kiírói magukra vállalják.)
 
A pályázatok kiállítás keretében történő bemutatására és a díjak ünnepélyes keretek közötttörténő átadására 2009. október 7-én Budapesten, a Közép Európai Nemzetközi Passzívház Kiállítás és Konferencia keretében (CEP Passive House EXPO, International Passive Hous Exhibition and Conference Central Europe) (2009. október 7-8.) az Europa Congress Cente Rendezvényközpontban (1021 Budapest, Pálos u. 2.) kerül sor (www.cep-expo.hu)  A díjazottaknak pályaműveik ismertetését szakfolyóiratban meg kell jelentetni.  A szakfolyóiratokkal való kapcsolatfelvételt a Magyar Napenergia Társaság ügyvivője biztosítja.
 
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505