Tájékoztató tagdíjkedvezményekről

Tisztelt kamarai tagok!

2017. január 15.-ig nyilatkozni kell kamaránk felé az igényelt tagdíjkedvezményről! A később beérkező nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni!

A MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzata lehetőséget ad tagdíjkedvezmény igénybevételére.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a fizetési státuszokról és lehetőségekről.

Tiszteletbeli tagság

2016. június 1-től a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat 4.2.3 (1b) pontja értelmében már nem csak a 70 éven felüli, hanem a nyugdíjas kamarai tag is kérheti tiszteletbeli taggá nyilvánítását. A tiszteletbeli tagság nem jár kötelezettségekkel, de a tiszteletbeli tag kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végezhet, nem választhat, és nem választható tisztségre. A Dél-dunántúli Építész Kamara elnöksége úgy döntött, hogy tiszteletbeli tagjai részére biztosítja az Építész Közlönyt, és megküldi az egyéb kamarai tájékoztatásokat, híradásokat is.

A tiszteletbeli tagság megállapítása csak kérelemre történhet, melyhez kérjük a nyomtaványok menüpont megfelelő nyilatkozatát kitölteni és kamaránk titkárságára legkésőbb 2017. január 15-ig visszajuttatni. E-mail vagy sima postai úton (nem kell ajánlva illetve tértivevénnyel)!

Nyugdíjas nyilatkozat

A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy 2016. évben szakmagyakorlási tevékenységből származó bevétele ne legyen a szakmagyakorlónak.

Ilyen tevékenységek a következők:

  • tervezői tevékenység
  • szakértői tevékenység
  • tervtanácsi részvételből származó bevétel
  • tervpályázati részvételből származó bevétel

Felhívjuk figyelmét, hogy a kamara szúrópróbaszerűen ellenőrizheti, hogy a nyilatkozatnak megfelelően nem végzi a fenti tevékenységek közül egyiket sem.

Amennyiben igénybe kívánja venni a kedvezményt, kérjük, hogy a nyomtaványok menüpont megfelelő nyilatkozatát dátumozva és aláírva 2017. január 15.-ig kamaránkhoz visszajuttatni szíveskedjen. E-mail vagy sima postai úton (nem kell ajánlva illetve tértivevénnyel)!

A később érkező nyilatkozatokat nem áll módunkba elfogadni, mivel a számlázási rendszer miatt január hónapban - a nem nyilatkozott tagoknak - a normál féléves tagdíjat fogjuk kiszámlázni.

Egyéb kedvezmények

A kamarai tagok igénybe vehető tagdíjkedvezményeiről a Magyar Építész Kamara Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzata 4.2.3. pontja rendelkezik az alábbiak szerint:

(2) Az a nyugdíjas, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként.

(3) Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy tervezői, ill. szakértői jogosultsága szünetel, a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként. A kedvezmény a jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.

(4) Az a kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozik kettős kamarai tagságáról, a tagdíj 70%-át fizeti.

(7) A tagdíjfizetés szempontjából kamarai tagsághoz kötött tevékenységnek minősül a tervezői, szakértői tevékenység, kamarai tagsághoz kötött tervpályázati és tervtanácsi részvétel.

 

A kötelező kamarai tagság nélküli tevékenységek névjegyzékeiben nyilvántartott nyugdíjas kollégáknak továbbra is az éves nyilvántartási díjat kell fizetniük.

 

Fentiek alapján kérjük, hogy amennyiben igénybe kívánja venni valamelyik lehetőséget, akkor a nyilatkozatok közül csak a választásának megfelelőt töltse ki!

A nyilatkozatokat megtalálja a nyomtatványok menüpont alatt! http://ddek.hu/tartalom/nyomtatvanyok

 

Tájékoztató a kamarai fizetési státuszokról

Kamarai tagság érvényes tervezői/szakértői jogosultsággal:

Teljes tagdíjat (50 000 Ft) fizet. A kamara felé jelezni nem kell, automatikus.

 

Kettős kamarai tagság:

A tagdíj 70%-át (35.000 Ft) fizeti az a kamarai tag, aki az MMK-nál is aktív kamarai tag és ott fizet tagdíjat.

A kettős kamarai tagságról 2017. január 15-ig nyilatkozni kell a DDÉK titkárságánál!

 

Kamarai tagság, szüneteltett tervezési/szakértői jogosultsággal:

A tagdíj 30 %-át (15 000 Ft) fizeti, kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végezhet.

A szünetelést legkésőbb 2017. január 15-ig kérelmezni kell a DDÉK titkárságán!

 

Kamarai tagság nyugdíjas nyilatkozattal, melyben kijelenti, hogy 2016-ben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett:

A tagdíj 30 %-át (15 000 Ft) fizeti, kamarai tagsághoz kötött tevékenységet végezhet.

A nyilatkozatot legkésőbb 2017. január 15-ig el kell juttatni a DDÉK titkárságára!

 

Tiszteletbeli tag:

Tagdíjat nem fizet. Tervezői/szakértő jogosultságai megszűnnek.

A kérelmet legkésőbb 2017. január 15-ig el kell juttatni a DDÉK titkárságára!

 

Felfüggesztett kamarai tagság, szüneteltetett tervezői/szakértői jogosultsággal:

Kérelemre maximum öt évre engedélyezhető. Tagdíjat a felfüggesztés időtartama alatt nem fizet, kamarai tagsághoz kötött tevékenységet ezalatt nem végezhet, tervező/szakértői jogosultsága szünetel. Ha tevékenységét folytatni akarja, kamarai tagsága helyreállítását kérelmeznie kell, ennek eljárási díja 25 000 Ft. 

 

Nem kamarai tag, kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal (műszaki vezető, műszaki ellenőr, energetikai tanúsító):

Nyilvántartási díjat (15 000 Ft) fizet.