Taggyűlés 2021 veszélyhelyzet alatt

Tisztelt kamarai tag!

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet és korlátozó intézkedések miatt kamaránk helyszínen történő taggyűlésének megtartására nincs lehetőség. Az elnökség 2021. március 8.-i elnökségi ülésén határozatot hozott, hogy a tavalyi év mintájára 2021-ben határozatait online formában szavaztatja meg a tagjaival. Kamaránknak minden év május 20.-ig meg kell tartani taggyűlését. Jelen veszélyhelyzetben a korlátozó intézkedések tükrében nem látható előre ezek feloldásának időpontja, ezért a kamara zavartalan működése érdekében az elnökség 2021. április 12.-re kitűzte a taggyűlés időpontját.

A rendkívüli helyzetre tekintettel egyeztettünk a Pécsi Törvényszékkel és kamaránknak lehetősége van a Polgári Törvénykönyv szerint ülés nélkül határozatot hozni. Kamaránk zavartalan működése érdekében minden kamarai tag számára biztosítunk egy online felületet, ahol leadhatja a szavazatát a mellékelt meghívóban szereplő dokumentumokat illetően.

18/2021. (III.08.) DDÉK Elnökségi határozat

A Dél-dunántúli Építész Kamara elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy tekintettel a pandémiás helyzetre és a kormány által hirdetett veszélyhelyzetre, az ahhoz kapcsolódó kormányzati korlátozó intézkedésekre a 2021. évi taggyűlést a PTK. 3:20 alapján online formában tartja meg. A taggyűlés időpontját, napirendjét, határozat tervezetét és mellékleteit tartalmazó értesítő meghívót postai úton, míg a teljes taggyűlési anyagot elektronikus úton teszi közzé tagjai számára.

Az értesítő meghívót minden kamarai tag számára postai úton megküldjük. Minden kamarai tag számára elektronikus üzenet formájában kiküldtük a teljes értesítő meghívót és mellékleteit, valamint elektronikusan elérhetővé tettük a teljes dokumentációt a www.ddek.hu oldalon, jelen hír mellékleteként.

A szavazás során minden kamarai tag egy szavazatot adhat le, melyhez meg kell adni a kamarai azonosító számát (pl. 02-xxxx vagy 17-xxxx), ezzel kizárjuk a duplikált szavazatokat. Az azonosítók megadása megfelel a nyílt szavazás szabályainak, amit   taggyűléseinken egyébként is alkalmazunk.

Az eredményességhez szükséges szavazatok száma minimum 37.

A szavazás kezdő dátuma: 2021. április 12. 9:30. A tagoknak 8 napja van a szavazásra, A szavazást 2021. április 20.-án 9:30 órakor zárjuk le. A szavazásra nyitva álló időn kívüli szavazatok érvénytelenek, ezen időszakon kívül szavazatot a rendszer nem fogad.

A szavazás eredményről a szavazás lezárása után 2021. április 23.-án értesítést küldünk elektronikus formában kamarai tagjaink számára és weboldalunkon is elérhetővé tesszük.

A szavazás elektronikus elérhetősége: https://forms.gle/WkEBr7vcR1PMcDEP8

Kérem a tisztelt kollégákat, hogy a minél többen szavazzanak, hogy kamaránk folyamatos működése a veszélyhelyzetben is zavartalan legyen.