Nemzeti Mintaterv Katalógus 2020 Családi ház mintatervek építészeti ötletpályázat

Nemzeti Mintaterv Katalógus 2020
Családi ház mintatervek építészeti ötletpályázat
 
Új fejezet nyílik Magyarország épített környezetének alakításában. A magyar építészeti hagyományok és településkép kreatív fejlesztésének érdekében, valamint a fiatal családok otthonteremtését lehetővé tevő Családi Otthonteremtési Kedvezmény és a Magyar Falu Program támogatására a Miniszterelnökség és háttérintézménye a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a magyar építész-társadalom teljes körű bevonásával elkészíti a Nemzeti Mintaterv Katalógust.
A korábbi mintatervek tapasztalatait felhasználva eljött az a pillanat, hogy mind gazdasági, technológiai, társadalmi és a településkép formálása kapcsán támasztott elvárásaink alapján, egy jelentős minőségi ugrással folytassuk a mintatervek megkezdett feladatát: Magyarország épített környezetének minőségi formálását.
E folyamatban kiemelt szerepe és felelőssége van a magyar építész társadalomnak, valamint építész hallgatóknak, hiszen a mintatervek célja nem csak az, hogy az épületekben leképezze a jelen kor technológiai és energetikai megoldásait – különösen a családi házakban -, hanem, hogy újabb 50 évre definiálja az ország és a települések arculatát úgy, hogy a magyar családok lakhatási feltételei is javuljanak.
Ezúton is bíztatunk minden építész kollégát és építész hallgatót, hogy ötleteivel, terveivel vegyen részt a mintatervek kidolgozásában, segítse elő Magyarország épített környezetének minőségi formálását!
 
Az ötletpályázat tárgya
Az ötletpályázat tárgya összesen 150 darab olyan családi ház vázlattervének beszerzése 3 eltérő kategóriában, amelyek magas építészeti minőségük alapján alkalmasak arra, hogy Nemzeti Mintaterv Katalógusba kerülhessenek és követendő mintaként szolgáljanak az otthonteremtő családok számára. 
 
Az ötletpályázat célja
Az ötletpályázat célja, hogy a magyar építész társadalom - beleértve az építész hallgatókat is - széleskörű bevonásával minden, Magyarország épített környezetének formálásával törődő építész elmondhassa a véleményét a jelen kor kihívásaira választ adó családi házról.
Folytatva a mintatervek 100 éves hazai hagyományát cél, hogy a beérkező pályaművek közül a legnívósabb terveket kiválasztva, majd azokat műszakilag egységesen feldolgozva 2020-ra előálljon egy, a vidék építészeti hagyományait tiszteletben tartó, ugyanakkor friss kortárs építészeti megoldásokban gazdag, jó minőségű, gazdaságos családi otthonokat kínáló szemléletformáló kortárs családi ház mintaterv katalógus.
E korlenyomat célja, hogy az igények széles körével rendelkező magyar családok megbízható segítséget kapjanak otthonaik megteremtéséhez.
 
Az ötletpályázat kiírója és lebonyolítója
Lechner Nonprofit Kft.
CÍM: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület
POSTACÍM: 1507 Budapest, Pf.: 2.
 
Az ötletpályázat jellege, formája
Az eljárás fajtája: NYÍLT
Az eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
Az eljárás jellege: TITKOS
 
Az ötletpályázat lebonyolítása
•         a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
•         a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet)
•         valamint a jelen ötletpályázati kiírás előírásai szerint történik.
 
Az ötletpályázat lebonyolításának időtáblázata
•         Ötletpályázat kiírás közzétételének kezdete:  
2019. április 18.
•         Kérdések beérkezésének, feltöltésének határideje
2019. május 02.
•         Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje
2019. május 16.
•         Pályaművek benyújtásának határideje
2019. június 25.
•         Pályázat eredményének kihirdetése
2019. szeptember 20.
 
Ötletpályázat honlap