Álláshirdetés ÉPÍTÉSÜGYI FELADATKÖR betöltésére

Álláshirdetés ÉPÍTÉSÜGYI FELADATKÖR betöltésére

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

A munkavégzés helye:
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
7623 Pécs, Rákóczi u. 30.

Ellátandó feladatok:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Az állás betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
- legalább érettségi végzettség vagy középszintű szakképesítés,
- büntetlen előélet,
- a jelentkező nem állhat a Kit. 82. § (2) bekezdésében meghatározottbűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt, 

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a kinevezéstől számított harminc napon belül, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
- statikai szakképzettség

Elvárt kompetenciák:
- eredmény-orientáció
- csapatmunka
- szakszerűség, jogszerűség betartása

Benyújtandó okiratok:
- fényképes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről.

A benyújtandó okiratokat a Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához kizárólag elektronikus úton a pecs.epites@baranya.gov.hu e-mail címre kell megküldeni.

Az elbírálás határideje:
2019. április 30.

Az állás betöltésének kezdete:
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt nyújt:
Pólya Gábor, az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály vezetője a 06/30-249-1693-as telefonszámon.