2019. évi tisztújítás választási felhívása

VÁLASZTÁSI FELHÍVÁS

A DÉL-DUNÁNTÚLI ÉPÍTÉSZ KAMARA 2019. FEBRUÁRJÁBAN TISZTÚJÍTÓ TAGGYŰLÉST TART

Az új tisztségviselők és küldöttek személyére a Választási Jelölőbizottság tesz javaslatot. 

A tisztújító taggyűlésen választandó tisztségek:

 • 1 elnök
 • 1 alelnök 
 • 7 elnökségi tag (5 tag + 2 póttag)
 • 5 felügyelő bizottsági tag (3 tag+ 2 póttag)
 • 8 etikai-fegyelmi bizottsági tag (5 tag + 3 póttag)
 • 7 választási jelölőbizottsági tag (5 tag + 2 póttag)
 • 21 küldött (16 küldött + 5 pótküldött)

A választáson kamaránk aktív tagjai vehetnek részt. A tisztségekre kamaránk bármely aktív tagja megválasztható. A megbízás időtartama 4 év.

Aktív taglétszámunk jelenleg 355 fő, a 247 baranyai és a 108 tolnai tag megoszlása 70-30 % arányú, a bizottsági tagokat és póttagokat ennek arányában kell megválasztani.

Az elnök, az alelnök és az elnökség tagjai egyben küldöttek is lesznek, a további 5 küldöttet és 5 pótküldöttet szintén arányosan kell megválasztani.   

A JELÖLÉS ÉS VÁLASZTÁS SZABÁLYAI:

 • A jelölőbizottság köteles felvenni a jelölő listára azokat a jelölteket, akiket a tagok 10 %-a írásos javaslatával támogat.
 • Egy személy több tisztségre is javasolható.
 • Csak az a jelölt kerülhet a jelölő listára, aki a jelölést előzetesen elfogadta, és több tisztségre történő jelölés esetén nyilatkozott a tisztségek elfogadásának sorrendjéről, valamint arról, hogy vele szemben kizáró ok nincs, és nem áll büntetőeljárás vagy büntető ügyben hozott ítélet, illetve foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • A jelölőbizottság tagjai bármilyen tisztségre jelölhetők.
 • Kamarai tag egyidejűleg nem lehet az elnökség és a felügyelő bizottság tagja, továbbá az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói, illetve munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei.
 • Az elnök és az alelnök nem választható azonos megyéből.
 • Nem lehet a kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke az, aki az építésügy irányításáért felelős központi közigazgatási szerv kormánytisztviselője, vagy a területi kamara illetékességi területén építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy főépítészi feladatot ellátó köztisztviselő, kormánytisztviselő.

Kérjük tagjainkat, hogy segítsék a jelölőbizottság munkáját!

Akik a kamarai munkában részt vennének, tisztséget vállalnának, vagy tisztségre javasolnának személyeket, kérjük, keressék meg a bizottsági tagok egyikét, vagy a DDÉK titkárságát.   

Dr. Veres Gábor  

a DDÉK Választási Jelölőbizottsága

elnöke

ELÉRHETŐSÉGEINK:

 • Választási Jelölőbizottság:

Földesi Zoltán

Tolna

30/911-2044

foldesi.zoltan@tolna.net

Keresztes Béla

Baranya

30/9743-285

epkor@epiteszkor.hu

Dr. Kondor Tamás

Baranya

30/290-1438

csokft@gmail.com

Máté János

Tolna

30/9428-916

alkoto@epiteszalkotomuhely.hu

Dr. Veres Gábor

Baranya

20/313-7382

redcvgt@gmail.com

 • DDÉK titkárság:     

7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 Tel/fax: 72/520-505, Mobil: +36708507636 E-mail: ddek.pecs@t-online.hu

ddek-logo-small.png

Dél-dunántúli Építész Kamara
Dél-dunántúli Építész Kamara