Keresendő szöveg:


Pályázati felhívás Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjainak nyilvántartásba vételére
2013. október 15., kedd

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjainak nyilvántartásba vételére.

A felhívás célja az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.), valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TSZSZ Kmr.) szerint 2013. július 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) tagjainak kiválasztása.
 
A vállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében létrehozott TSZSZ jogintézményének lényege, hogy – az önkéntes kifizetés elmaradása esetén – a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás főként polgárjogi eszközökkel történő kikényszerítését felgyorsítja. A TSZSZ az érintett fél kérelmére és megbízásából kizárólag az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződések teljesítéséhez kapcsolódó szakkérdéseket vizsgálja, továbbá a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetőségében jár el.
 
II. A pályázók köre:
A TSZSZ tagja az a természetes személy lehet, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének alábbi területeinek valamelyikén került bejegyzésre:
 
Szakterület:
a) tűzvédelmi, vagy ipari baleset-megelőzési terület,
b) közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó terület,
c) környezetvédelem és természetvédelem területei,
d) vízügyi terület,
e) lakásügyi terület,
f) építésügyi terület.
 
Az említett felsorolásokon belüli rész-szakterületeket az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II.27.) IM rendelet adja meg. A pályázati adatlapon történő bejelölésnél kérjük ennek figyelembe vételét. 

Amennyiben a pályázó jogosultságának a 2005. évi XLVII. törvény 32. § szerinti minisztériumi felülvizsgálata és átsorolása még nem történt meg, úgy kérjük a jelenleg érvényes besorolásának, illetve az ennek megfelelő – az előbbiekben említett – szakterületének a megadását. Ebben az esetben a pályázó által megadott, fenti szakterületi besorolást a véleményező bizottság az eljárás során felülvizsgálja.

A jogszabályok szerint a névjegyzékbe való felvételhez szakmai kamarai tagság szükséges. A kérelmező a névjegyzékbe akkor vehető fel, ha a kamarai tagsági jogviszonya érvényes.
 
III. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók: Pályázat benyújtásának határideje:
2013. október 31. (csütörtök) éjfél
 
Pályázatot csak a „Pályázati adatlapon” lehet beadni, amely a www.mkik.hu honlap „Teljesítésigazolási Szakértői Szerv” menüpontjáról tölthető le.

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani a palyazat.tszsz@mkik.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának nyomon követése érdekében javasolt visszaigazolás kérése.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázattal kapcsolatban a palyazat.tszsz@mkik.hu e-mail címre, 2013. október 20-ig megküldött kérdéseket van módunkban megválaszolni, melyek a válaszokkal együtt a www.mkik.hu honlapon folyamatosan feltöltésre kerülnek.

IV. A pályázat elbírálása:

A sikeres pályázót a 11 főből kialakított véleményező bizottság javaslatára az építésgazdaságért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki TSZSZ tagnak.

A TSZSZ Kmr. 3. §-a értelmében a véleményező bizottság az alábbi tizenegy főből áll:
a) az építésgazdaságért felelős miniszter, az építésügyért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter által delegált egy-egy személy,
b) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara által delegált egy-egy személy,
c) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Magyar Építőanyag-ipari Szövetség által delegált egy-egy személy, valamint
d) a TSZSZ vezető.
 
A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést, és a nyilvántartásba való felvétel esetén egy erről szóló dokumentumot fognak kapni.

A pályázatok elbírálásánál fontos szempont, hogy minden megyéből megfelelő számú és lehetőleg a II. pontban felsorolt minden szakterületet lefedő szakértő legyen a legfeljebb 200 tagból álló TSZSZ-ben. A jelenlegi létszám 155 fő. Jelen pályázati eljárás során a fennmaradó 45 helyre keresünk szakértőket.

A pályázati eljárásban a II. pontban felsorolt szakterületek igazságügyi szakértőinek jelentkezését várjuk. A korábbi pályázati eljárás eredményének ismeretében főként az alábbi földrajzi- és rész-szakterületre várjuk a pályázók jelentkezését (de nem kizárólagosan):

Földrajzi terület, régió:
 • Nyugat-Dunántúl,
 • Észak-Magyarország,
 • Dél-Alföld
Szakmai rész-szakterület:
 • beruházás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés
 • geotechnika, mélyépítés
 • táj- és kertépítészet
 • épületvillamosság
 • településrendezés
 •  területrendezés
V. Egyéb információk:
A pályázók a pályázat benyújtásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Tszszt-ben, valamint a TSZSZ Kmr-ben meghatározottak szerinti megbízásuk esetén annak eleget tesznek.
 • A TSZSZ Kmr. 9. § (2) bekezdése értelmében a szakértői tanács által készítendő szakértői vélemény elkészítése ellenében járó díj a kérelmező által megjelölt vitatott nettó érték 1%-a, de legkevesebb 60 000 forint és nem haladhatja meg a 450 000 forintot. A szakértői díj a TSZSZ-t illeti, mely a szakértői tanács tagjai között a következőképpen oszlik meg: elnök 40%, tagok 30-30%.
 • Az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján történik.
 • A TSZSZ Kmr. 5.§ (3) bekezdése alapján a TSZSZ tagjairól vezetett nyilvántartás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos honlapján megjelenik (szakértő neve, nyilvántartási száma, szakterülete). A pályázó ezen adatok nyilvánosságra hozatalához hozzájárul.
Csermely Gábor
TSZSZ vezető-helyettes


Budapest, 2013. október
 
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505