Keresendő szöveg:


Bírságolhatók a kamarai C-kód nélkül működő cégek és egyéni vállalkozók!
MÉK
2016. február 1., hétfő

Kérjük valamennyi, az alábbi témában érintett, kamarai szakmagyakorló tulajdonában álló, vagy munkáltatójaként működő cég haladéktalanul regisztráljon a MÉK rendszerében!


Nem számít, hogy az adott vállalkozásnak mi a főtevékenysége, amennyiben az alábbi szakmagyakorlási tevékenységek közül akár egyetlen számlát is kiállít, vagy a tevékenységét az építőipar elektronikus alkalmazásaiban (e-napló, ÉTDR, e-tanúsítvány rendszere, stb.) cégszerűen gyakorolja, az építésfelügyelet jogosulatlan szakmagyakorlás miatt bírságolhat az építésügyi hatóság pedig elutasíthatja a kérelmet.

2013. augusztus 01-jét követően a szakmai kamarák hatáskörébe tartozó, szakmagyakorlási tevékenységet folytató cégek külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén, kamarai névjegyzékbe vétel mellett kezdhetik meg és folytathatják tevékenységüket.

A kamarai regisztráció vonatkozásában cégnek minősül, tehát regisztrálni kell:

 •     Gazdasági társaság
 •     Költségvetési szerv
 •     Egyéni vállalkozó
 •     Egyéni cég.


A regisztrációval érintett, alábbi tevékenységeket folytató cégek haladéktalanul kötelesek tevékenységükről bejelentést tenni a http://cegregisztracio.mek.hu/ címen. (A következő felületen ellenőrizheti, hogy az Ön cége regisztrált-e: http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso)

 •     Építészeti-műszaki tervezési
 •     Településtervezési
 •     Településrendezési szakértői
 •     Építésügyi műszaki szakértői
 •     Felelős műszaki vezetői
 •     Építési műszaki ellenőri
 •     Energetikai tanúsítói


Cég akkor kezdheti meg és folytathat:

 •     építészeti műszaki tervezői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, ügyvezetője vagy munkavállalója rendelkezik építészeti műszaki tervezői engedéllyel,
 •     építésügyi műszaki szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik építésügyi műszaki szakértői szakterületi jogosultsággal,
 •     energetikai tanúsítói tevékenységet, ha tagja vagy munkavállalója rendelkezik energetikai tanúsítói jogosultsággal,
 •     felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
 •     építési műszaki ellenőri tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen építési műszaki ellenőri jogosultsággal, és


a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.

A fenti feltételek teljesülését a C-kóddal már rendelkező vállalkozásoknál is külön megvizsgálja az építésfelügyelet. Ha valaki munkavállalója útján kívánja igazolni céges szakmagyakorlását, úgy a felügyeletnek az arra vonatkozó NAV bejelentést igazoló okiratokat is be kell tudni mutatni.

Nem kizárt, hogy ha a benyújtott irat és a cégnyilvántartási adatok eltérőek, az építésfelügyelet belföldi jogsegély útján fogja megkeresni a Magyar Építész Kamarát az adott vállalkozás bejelentésében szereplő adatok megküldésére. Ennek érdekében kiemelten fontos, hogy a bejelentésben a valóságnak megfelelő adatok szerepeljenek és az adatváltozást a MÉK rendszerében haladéktalanul rögzítse mindenki.

A szakmagyakorlási tevékenység elvállalásának és folytatásának feltételei:

 •     A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a bejelentésben meghatározott természetes személy jogosultságának terjedelmével. Egyéni vállalkozó esetében a cég nyilvántartási száma azonos lehet a természetes személy nyilvántartási számával.
 •     A cégnek az általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek közül legalább az egyikhez a jogszabályban előírt feltétellel kell rendelkeznie és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. A vállalt munkához kapcsolódó egyéb szakmagyakorlási tevékenységet – amelynek végzéséhez jogosultsággal nem rendelkezik – alvállalkozó (szakági tervező) bevonásával végezheti.
 •     A cég a munkavállalót legalább heti 20 órában foglalkoztatja.

A felhívást összeállította:           
Dr. Gáts Andrea, MÉK jogi tanácsadó

Forrás: Magyar Építész Kamara

 

Kapcsolódó linkek:
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505