Keresendő szöveg:


37m2: Egy kezdeményezés a köztéri művészet fejlesztéséért
Bencze Zoltán, építész
2011. október 27., csütörtök

2011.  augusztus 31-én új műalkotást avattak Pécs egyik lakótelepén. Uránváros nem rég felújított főterén Makra Zoltán és Palatinus Dóra, 37m2 című műve a bányászlakótelep egyik tipikusnak számító, harminchét négyzetméteres lakását ábrázolja.

Pontosabban fogalmazva az acélvázra épített köztéri installáció nem ábrázol, hanem egy lakótelepi lakás térbeli dimenzióit jeleníti meg 1:1-es méretarányban. A konyha, a fürdő, a folyosó valamint a „másfél” szoba pontosan olyan elrendezésben jelenik meg benne, amint azt egy lakótelepi lakásban találnánk. Egyedül a térbeli pozíció változik, miközben a műtárgylakás kibillen a derékszögű rendszerből és egyik sarkával a járdaszint alá süllyed.
 

Az új pécsi műalkotás a köztéri művészet fejlesztése érdekében kiírt nemzetközi pályázat eredményeképpen született meg. Pályázatot a Dél-dunántúli Építész Kamara és az Aix-en-Provence-i Vasarely Alapítvány 2010-ben Victor Vasarely nevével hirdette meg. A látszat ellenére a kiírás nem keresett kapcsolatot Vasarely alkotói tevékenységével csupán a kezdeményezés partnere és a nemzetközi figyelem megszerzése érdekében vette fel a pályázat a Pécsen született művész nevét. Kiírók a városi terek társadalmi szerepének hiányosságaira hívták fel a figyelmet és a közterek használati funkcióinak újragondolására szólítottak fel. Olyan művészeti beavatkozásokat vártak, melyek lehetőséget teremtenek társadalmi vagy szociális kérdések tematizálására és interakciót keresnek a térhasználókkal. A pályázati kiírás a maga szerény eszközeivel éppen azokat a szemléleti megközelítéseket próbálta népszerűsíteni, melyek az elmúlt 20 évben nehezen érvényesültek a hazai köztér-átalakítások gyakorlatában (pályázati kiírás szövege: www.ek2010.hu).
 

A nemzetközi zsűri által első helyen díjazott mű a lakótelep egyik jellemző lakásának intimszféráját emeli át egy forgalmas kereszteződés mellett található gyalogos tér nyilvánosságába. A „37m2” olyan lakást ábrázol, amelyből több ezer található a városrészben, így a fizikai valóság azon szegmensét helyezi előtérbe, ami leginkább alkalmas a lakótelep által determinált sajátos életmód megidézésére. Ezáltal megkerülhetetlenné teszi a lakótelepi életforma tudatos reflexióját és óhatatlanul a történeti szembesítés eszközévé válik: egyszerre idézi meg azt a korszakot, amikor Uránváros a kényelmes otthont, a biztos munkahelyet, a megbízható szociális rendszert jelentette, és azt az időszakot is, amikor a rendszerváltást követően az ipari város örökségeként szociális problémák gyűjtőhelyévé vált. A „37m2” a múlt századi ipari város emlékeit a lakótelepen élő emberek közös sorstörténetévé írja át és lehetőséget teremet a lakótelepen élők számára, hogy újraértékeljék környezetükhöz fűződő viszonyukat. Ennek természetesen elengedhetetlen feltétele, hogy a teret használók képesek legyenek a jelentések egymásra épülő közegében fellelni a számukra is értelmezhető kódok rendszerét. Ez fogja eldönteni, hogy az új pécsi műalkotás milyen szerepet kap a „helyhez” kapcsolódó közös tudás kialakításában, és valóban az interakció eszközévé tud-e válni Uránvárosban.  
 
 
A Vasarely pályázat nemzetközi koprodukció eredményeként valósult meg.  Nemzetközi zsűri választotta ki a győztes művet és Hector Solari, Németországban élő építész és médiaművész volt a pályázat kurátora. A pályázat lebonyolítása során távolabbra mutató célok is megfogalmazódtak. Kiíró hosszú távú művészetfejlesztési program keretében egy folytatható sorozatot szeretne útjára indítani. Ennek érdekében kezdeményezte Pécs városa és a franciaországi Vasarely Alapítvány számára a „Viktor Vasarely Nemzetközi Köztéri Művészeti Díj” létrehozását. Így a Vasarely díjat minden évben más és más országban meghirdetett köztéri művészeti pályázat győztese nyerhetné el. Utóbb kiderült, hogy a díj alapításában Pécs városa mégsem kíván részt venni, azonban a program így is képes biztosítani a folytatást. 2013-ban - a pécsi kezdeményezők közreműködésével - Aix-en Provence városában kerül sor a Vasarely-pályázat következő meghirdetésére.

 
Fotók: Tóth László
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505