Keresendő szöveg:


Felhívás adatbejelentő lap kitöltésére
2013. február 15., péntek

A Magyar Építész Kamara a névjegyzék összeállítására egységes online rendszert dolgozott ki. Kérjük tagjainkat, hogy Cégnyilvántartás weboldalon elérhető "Adatbejelentő lapot" a törvénynek megfelelően 2013. március 31-ig az illetékes területi kamarához eljuttatni!

Tisztelt Kollégák!

2012. január 1-től a gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni a székhelyük szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál, és a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni.
 
Az építési törvény 2012-es módosítása csak abban az esetben engedi meg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet számára a szakmagyakorlási (településtervezési , építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői,  építésügyi igazgatási szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, beruházás lebonyolítói, energetikai tanúsítói) tevékenység folytatását, ha tagja, vagy alkalmazottja rendelkezik a megfelelő jogosultsággal.
 
A kamarai törvény 2012-es módosítása azonban megteremtette annak lehetőségét, hogy az építési törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenységet, illetve a kamarai törvény  szerinti  építészeti tevékenységet főtevékenységként folytató cég vagy egyéni vállalkozás nyilvántartását a kereskedelmi és iparkamarák helyett az építész, illetve mérnök kamarák végezzék. Ennek első lépéseként ezeknek a vállalkozásoknak 2013. március 31-ig be kell jelentkezniük a székhelyük szerint illetékes területi szakmai kamarák által vezetett névjegyzékbe. A nyilvántartásba vétel díjtalan.
 
Sajnos egyelőre ezzel nem szűnik meg a kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vétel kötelezettsége, ezt csak egy következő törvénymódosítással tudjuk elérni!
 
A Magyar Építész Kamara a névjegyzék összeállítására egységes on-line rendszert dolgozott ki. Kérjük érintett tagjainkat, hogy a http://cegnyilvantartas.mek.huweboldalon elérhető "Vállalkozás bejelentése" elnevezésű Adatbejelentő lapot a törvénynek megfelelően 2013. március 31-ig legyenek szívesek kitölteni és azt az illetékes területi kamarához eljuttatni.
 
-----------------------------
 
(A kitöltést követően az oldal alján található [Beküldés] gombra kattintva lehet menteni az adatlapot. Ezután a program a megadott adatokból egy PDF nyomtatványt generál amit továbbít elektronikus levélként a kitöltő által megadott e-mail címre. A levél tartalmazza majd az illetékes területi kamara adatait is.
 
Ezt követően az aláírt nyomtatványt postai úton vagy faxon el kell juttatni a vállalkozás székhelye szerint illetékes területi építész kamarához. A nyilvántartásba vételről az illetékes területi építész kamara értesíti az adatszolgáltatót.)
 
A módosult jogszabályhelyek:
 
1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről
 
38/D. § (1) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet a 16. §, a 32. §, a 33/A. § és a 38/A-38/C. § szerinti tevékenységet, ha tagja vagy alkalmazottja rendelkezik településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezői, építésügyi műszaki szakértői, beruházáslebonyolítói, építésügyi igazgatási szakértői, felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri vagy energetikai tanúsítói jogosultsággal, és ezt a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.
 
1996. évi LVIII. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
 
(5) Ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenységet, valamint az (1) bekezdésben megjelölt mérnöki, illetve építészeti tevékenységet cég vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: vállalkozás) főtevékenységként folytatja, akkor - a főtevékenységnek cég esetén a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásában történő rögzítését követő öt munkanapon belül - köteles a tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint bejelenteni a székhelye szerint illetékes területi kamarának. A területi kamara a vállalkozást nyilvántartásba veszi.  

Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505