Keresendő szöveg:


Kérdések és válaszok a 456/2015-ös kormányrendelet gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban
2016. január 19., kedd

A 2016. január 1-től 300 m2-t hasznos alapterületet nem meghaladó lakóépületekre nem kérhető és nem adható ki építési engedély.


Ezen épületek a 456/2015(XII.29) Kormány rendelet hatálya alá tartoznak. A rendelet tárgyában készített bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemnek, sem hivatali eljárás megindítására okot adó körülménynek. Ez csak egy szabályozott körülmények között létrejövő tényközlés, ami nem mentesíti a bejelentőt a vonatkozó jogszabályok betartásától!
Rendelet unikális, más szempontból pongyola és kontár szövegezése több kérdést vetett fel mint amit megoldott.

A Dél-Dunántúli Építész kamara kötelességének érzi hogy a tagjait a tőle telhető módon segítse.

Tolna Megyei kormányhivatal január 14-én továbbképzést tartott a megyei első fokú építéshatóság és az építésfelügyelet tagjainak. A kamara kérdéseket tett fel, és a kapott válaszokat január 15-én egy közös fórumon még egyeztethettük. A válaszok a Tolna Megyei hatósági ügyintézési protokoll-t mutatják be, addig míg ezzel ellentétes állásfoglalást nem kapnak felettes szervektől.


 

Kapcsolódó állományok:
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505