Keresendő szöveg:


MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. tervpályázati hirdetménye
2007. november 26., hétfő

A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. elhatározta, hogy a miskolci Szent István tér kialakítására, a tér térfalainak építészeti meghatározására  egy országos, nyílt tervezési ötletpályázatot ír ki. A tervpályázati kiírás elkészült, melyet a Bíráló Bizottság jóváhagyott.

MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. tervpályázati hirdetménye  
 
Miskolc, Szent István tér rendezése Ö T L E T P Á L Y Á Z A T  

Tervpályázat kiírója:

MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ Zrt.

Miskolc, Hunyadi út 21.

Tervpályázat lebonyolítója:

MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ Zrt.

Miskolc, Hunyadi út 21.

Tervpályázat tárgya: Miskolc belvárosában a sétáló utca (Széchenyi út) nyugati végpontjaként már korábban kialakult Városház térhez kapcsolódó, önálló városi tér rendezése, amely tisztázza a kialakítandó tér térfalainak építészeti megfogalmazását, funkcióval tölti be a kialakítandó teret, és építészetileg megformálja azt  
 
Tervpályázat célja: Az, hogy a kiíró a pályamunkákból a tér kialakításához és fejlesztéséhez olyan építészeti gondolatokat, ötleteket kapjon - amelyek figyelembe veszik az érintett terület építészeti értékeit, a város történeti hagyományait, a városlakók érzékenységét, - amelyek alapján a tér beépítésére vonatkozó építészeti program meghatározható. A kiíró az ötletpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja az építési (beépítési) lehetőségeket tisztázni, a végleges tervezési programot meghatározni, a szabályozási terv módosítását kezdeményezni. Miskolc Városház tér és az Avasi templom parkja közötti (tervezési) területre olyan beépítés javaslatok beszerzése, melyek megoldást adnak egy 5.000 főt befogadó városi rendezvény-tér kialakítására, a terület városszerkezetbe történő integrálására a történelmi belváros értékeinek megőrzése mellett.  
 • Tervpályázat jellege, formája:  tervpályázat jellege: NYÍLT
 • A tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
 • A tervpályázat: TITKOS  
 
A tervpályázat lebonyolításának idő táblázata:   
 • Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete : 2007. november 19. 
 • Helyszíni szemle időpontja: 2007. december 4. 
 • Kérdések feltevésének határideje: 2007. december 11. 
 • Kérdésekre adott válaszok határideje: 2007. december 19. 
 • Pályaművek postára adásának határideje: 2008. január 21.
 • Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2008. február 5.
 • Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2008. február 5.
 • Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2008. március 6.   
 • A tervpályázati dokumentáció árusítása:

A tervpályázati dokumentációt 50.000,- Ft (bruttó) összegért  Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Miskolc, Hunyadi út 19. I. emelet, 2007. november 19-től 2007. december 4-ig munkaidőben árusítja. 

Pályaművek benyújtása: A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP felhasználásával kizárólag postai ajánlott küldeményként nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.  
 
A pályaművek benyújtásának határideje: 2008. január 21. (hétfő) 24. óra. A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül kizárja.                        
 
 
A pályaművek díjazása:  
 • A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 10.000.000,- Ft áll rendelkezésre
 • A díj legnagyobb bruttó összege: 4.000.000,- Ft
 • A megvétel legkisebb összege bruttó: 500.000,- Ft
 
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és megvételek összegét.  
  
 
 
Miskolc, 2007. november 19.    
 
A Bíráló Bizottság nevében  
 
Jirkovszky Tamás  szakmai titkár
 
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505