Keresendő szöveg:


Kamarai látogatás Székelyföldön
2015. október 13., kedd

A Térépítés Európában című kiállításunk májusi, sepsiszentgyörgyi bemutatását követően 2015. október 6-án Székelyudvarhelyen is bemutatták az anyagot. Ez alkalomból kamarai delegáció utazott  a megnyitóra, melynek tagjai voltak Karlovecz Zoltán, Lantos Olivér elnökségi tag, Horváth András elnök, és Bencze Zoltán építész kollégánk, aki jelentős szerepet vállalt az előzményekben.


A megnyitóhoz kapcsolódó előadások, a személyes ismeretségek kialakulása, és a számos területen folytatott megbeszélések egy izgalmas együttműködés lehetőségét rajzolták ki. Ez a fejlemény különösen izgalmas a Székelyföld 2021 évet megcélzó Európa Kulturális Fővárosa pályázatának tükrében.

Fiatal sepsiszentgyörgyi építészek évek óta szerveznek „Engem is érdekel az építészet” címmel rendezvény sorozatot. Ez évi rendezvényükhöz felhasználták az ”Európa terei, terek Európának” kiállítás anyagát, melyet a Dél-Dunántúli Építész Kamara bocsájtott rendelkezésükre. A közterekkel kapcsolatos gondolkodásnak, építészeti vitáknak különös aktualitást ad, hogy Sepsiszentgyörgy – Székelyföld nevében, Csíkszeredával, Gyergyószentmiklóssal, Kézdivásárhellyel és Székelyudvarhellyel közösen megpályázza a 2021-es évi Európa Kulturális Fővárosa címet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiállítás lelkes szervezője Cora Dumitrescu volt, akinek hívására az áprilisi megnyitóra és a sikeres kísérő rendezvényre még nem tudtunk elutazni. Sepsiszentgyörgy önkormányzata azonban július közepén Székelyföldi Építész Kerekasztal címmel találkozót szervezett, melyre kamaránk delegáltjaként Bencze Zoltán kapott meghívót. Az itt bemutatott elképzelések már jelezték, hogy egy komoly, szakmailag jól előkészített szakmai koncepció van kialakulóban a Kulturális Főváros cím elnyerésére, melyben a helyi építészek közössége aktív, meghatározó szerepet kíván vállalni.

A kiállítás következő állomása lett Székelyudvarhely, ahol a 4ZET Architects iroda vezetői, Csíki Barna, Várday Kinga és Várday Zsolt (az OAR területi szervezetének vezetőségi tagja) vállalnak jelentős szerepet az építészeti közélet szervezésében Ők is rendszeres program keretében foglalkoznak az épített környezet legfontosabb kérdéseivel, melynek címe „(Kit) Érdekel az építészet?”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiállítás itt már a jelenlétünkben tudott megnyílni, hiszen Karlovecz Zoltán és Lantos Olivér elnökségi tagjaink, illetve a komoly hely és téma ismerettel rendelkező Bencze Zoltán építész barátunk társaságában október 5-én útra keltünk, és Nagyszeben érintésével Székelyudvarhelyre utaztunk. Nagyszeben meglátogatása azért is volt érdekes, mert 2007-ben – az akkor még nem EU tag Románia képviseletében – lehetőséget kapott az Európa Kulturális Fővárosa cím viselésére. A belváros szépsége, a szász lakosság kulturális hagyatéka erre valóban komoly alapot adott. A külvárosokban, és a mai városfejlesztésekben azonban sem az épített örökség tisztelete, sem a tudatos, értékteremtő beavatkozás szándéka nem olvasható ki a mai utazó számára.

Másnap, október 6-án, Székelyudvarhely felfedezését követően, együtt ebédeltünk Elekes Gyulával, a Városi Művelődési Ház igazgatójával. Az ő támogatásával kapott helyet a kiállítás az épületben, ahol a mi rendezvényünkkel egy időben a „dráMA Fesztivál" eseményei is zajlottak, nyüzsgő hangulatot teremtve így más vonatkozásban is.

A megnyitón közel 50 építész jelent meg, ide utazva távoli vidékről is. Az érdeklődés megható és irigylésre méltó volt. A kiállítás témájához kapcsolódóan az Országos Építész Kamara Brassó-Kovászna-Hargita megyei területi szervezetének rendezvényeként egy sor előadásra került sor a székelyföldi és dél-dunántúli köztérépítés kérdéseiről.

Az előadók voltak:

  • Bencze Zoltán: Pécs – a közterület megújítás programja és eredményei az elmúlt években
  • Horváth András: Paks - a lakótelepi közterületek átépítésének tapasztalatai
  • Köllő Miklós: A Gyergyói Medence köztereinek helyzetképe
  • Máthé Zoltán: Településkép-formálás Gyergyóremetén
  • Máthé Klára Krisztina: Közhasznú kaláka diákokkal
  • Tövissi Zsolt: Csíkszeredai közterek
  • Ványolós Endre: k ö z (tér) megújulás.ro
  • Csíki Barna, Várday Kinga, Várday Zsolt: Székelyudvarhelyi jelen és jövőkép

Az estig tartó rendezvény még helyben sok kérdéssel és válasszal folytatódott, majd egy éjszakába nyúló, jó kedvű együttlét zárta a G.Cafe nevű, építészek által is preferált romkocsmában. A kisebbségi sors kérdései természetesen állandóan megjelentek a beszélgetésekben. A zömében fiatal kollégáknál nagy nyitottságot, az együttélés feltételeinek javításával kapcsolatos elvárásokat, és a helyi közösségbe vetett bizalmat tapasztaltunk. Az épített környezet problémáinak megítélésében nagyon sok a hasonlóság, bár néhány helyen (közbeszerzés, tervpályázat, tervezési jogosultság) még sok szabályozni való helyzet van. Ami feltétlenül kiemelendő, a szülőföld iránti elkötelezettség, és munkával való áldozatvállalás természetessége.

Másnap egy kis vargabetűvel utaztunk Sepsiszentgyörgyre, következő találkozásunk helyszínére. Szovátán megnéztük a fürdő területének jelentős tájépítészeti és intézményi fejlesztését (Vallum Építész Iroda, Korodi Szabolcs, Tóth Szabolcs, Gergely Attila), majd Gyergyóditrón a faluközpont egy érdekes, patakparti közösségi terének kialakítását (Köllő Miklós). Csíkszeredában a városközpontot jártuk körül, ahol a Tövissi Zsolt által tervezett új térburkolata tesz kísérletet a reprezentatív közterek átértelmezésére. Az építészeti eredmények (és gondok) mellett a legnagyobb élmény a Gyergyói- és a Csíki-medence útvonala volt, ahol a kegyes időjárás mellett szépen látszottak a Hargita és a Keleti-Kárpátok vonulatai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esti érkezésünkkor sepsiszentgyörgyi barátaink, Corina Dumitrescu és Török Áron kedvesen fogadtak minket. Itt is egy éjszakába nyúló, a színházi kávéház rejtelmeit is megismerő, vacsorázós, sörözős, beszélgetés keretében kaptunk sokrétű betekintést a helyi viszonyokba, reményekbe, félelmekbe. A csütörtöki városnézést követően Cora beszélgetést szervezett a fiatal helyi építészek nagyon aktív csoportjával, illetve az EKF pályázat előkészítéséért felelős Városimázs Iroda munkatársaival. Előbbiek csoportjának szószólói leginkább Török Áron és Ambrus Hlavathy Zsófia voltak, akik egyébként húsznál több javaslattal éltek a pályázati koncepció építészeti tematikájához. Az identitás kérdéskörét központba helyező nagy ívű koncepciót Knopp Ildikó projekt koordinátor és Veres Nagy Tímea pályázati szakértő ismertették: „A pályázata szellemiségében inkluzív. A helyi problémákat nem megkerüli, elkerüli, hanem tudatosan tematizálja, ugyanakkor a helyi értékekből kiindulva ad választ helyi, országos és európai kérdésekre.” Különösen érdekessé tette a helyzetet, hogy az anyag előző nap készült el, aznap este kapták kézhez a kinyomtatott példányokat (az elsők között vehettük kézbe), és másnap postázták a bírálóknak. A beszélgetésben kirajzolódtak a szereplők közös érdekei, de fel lehetett fedezni azokat a neuralgikus pontokat is, melyek egy széles társadalmi együttműködést igénylő, ugyanakkor professzionális szellemi tartalmat megkövetelő munka során szinte törvényszerűen tervszerű és tudatos kezelést igényelnek. A magunk részéről - talán a külső szemlélő rálátásával és persze függetlenségével – türelemre és kitartásra buzdítottuk fiatal kollégáinkat. Javaslataiknak egy része most nincs nevesítve a pályázatban, azonban a kiemelkedően magas színvonalon, és gondolati gazdagsággal összeállított koncepció keretei szinte minden szándékuknak helyet tud adni. Láttuk azonban, hogy félelmeik egy része azokból a kirajzolódó tendenciákból származik, melyek a városfejlesztés és a beruházások terén a rögzült, gyakran elavult nézeteket, vagy az átláthatatlan erőviszonyokat és szereplőket hozzák ismét helyzetbe. Ez nem ismeretlen a számunkra, és látva a romániai állapotokat bizony a félelmeket sem becsülhetjük le. Ezzel együtt kiváló este volt, tartalmas és emlékezetes.

A pénteki út már csak a kilométerekről szólt. Meg kell jegyezni, hogy az utak kiválóak, az elmúlt években hihetetlen fejlesztések történtek ezen a téren. Szinte nem volt olyan útszakasz, ahol nem felújított pályán haladtunk volna, és ahogy láttuk, 1-2 éven belül Brassóig autópályán közlekedhetünk már.

Az út szép és hasznos volt – és ez nem üres frázis. Meglepő és megható a székelyföldiek öntudata és makacs kitartása identitásuk megőrzésében. Teszik ezt úgy, hogy a magyarországi politizálás vadhajtásain csak mosolyognak, teljesen máshová téve a hangsúlyokat, saját, önálló útjukon keresve érdekeiket. A fiatal értelmiségiek életszemlélete, akikkel találkoztunk, ezt sugározta. Ezt mindenkinek magának kell megtapasztalni, mert csak a helyszíni élmények őszinték és igazak.

 

leírta:

Horváth András
utazó

 

Olvasd még:

„Engem is érdekel az építészet”című rendezvénysorozat

„(Kit) Érdekel az építészet?” című rendezvénysorozat

Interjú Várday Zsolttal és Várday Kingával

Sepsiszentgyörgy 2021 fecebook oldala

 

Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505