Keresendő szöveg:


Könyvtárépítészeti Szimpozium - beszámoló
DDÉK
2011. október 19., szerda

Máté János, a DDÉK alelnök beszámolója, a Szekszárdon, 2011. október 13-án rendezett Könyvtárépítészeti Szimpoziumról.

Liebhauser János könyvtárigazgató helyettes gondolatai a szimpoziumhoz, mint a rendezvény fő szervezője és házigazdája:

50 éve, azaz 1961-ben nyílt meg a jelenlegi Illyés Gyula Megyei könyvtár központi épületének kapuja az olvasók előtt, amely az első volt a világháború után eleve könyvtárnak tervezett épületek sorában, magában hordozva a könyvtárosság akkori szakmai álláspontját, annak minden hibájával együtt:

 • kicsi: 60 ezer dokumentum befogadására tervezték, jelenlegi állománya ennek több mint hatszorosa
 • nem felel meg az olvasói igényeknek: inkább raktár, mint közösségi tér... 

Már a 1970-es évek derekára nyilvánvalóvá vált az épület számtalan hiányossága, ám a több évtizedes kísérlet, hogy korszerű könyvtár épüljön meg Szekszárdon, mind ez ideig kudarcba fulladt 

 • 1997-ben a könyvtár jelenlegi épületének bővítésével
 • 2000-ben a tolna megyei önkormányzat hivatalának átépítésével
 • 2001-ben a nyomda épületének átépítésével
 • 2008-ban az Agóra programban a főiskola „e” épületének átépítésével 
 

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár jelenlegi, immár 50 éves épületén nincs sok ünnepelni való, mégis megemlékezünk a fél évszázadról e kiállítással, illetve könyvtárépítészeti szimpóziummal
 • ahol a fel nem épült könyvtárak tervei, azok alkotói bemutatkozhatnak a nagyközönségnek
 • ahol az évek során – a környező megyékben – megvalósult könyvtárak építészei és a könyvtárosok eszmecseréje megalapozhatja egy korszerű építészeti terv megszületését, elősegítheti a szekszárdi könyvtár alapkoncepciójának megalkotását 
A kiállítás és a szimpózium célja az, hogy ne felejtsük el: szükségünk van Szekszárdon jó könyvtárra. A jó könyvtár korunk digitális világában már nem a könyvek raktára, hanem a város fontos közösségi, kulturális tere. Ehhez kell a jó épület...
 

A SZIMPOZIUM három helyszínen zajlott:

 • Délelőtt az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban emlékeztünk az elmúlt 50 évre és áttekintettük az elmúlt időszak könyvtárfejlesztéshez készült négy tervpályázat teljes anyagát.

 • A Garay téren kiállításra került a tervpályázati anyag grafikailag szerkesztett változata.

 • Délután a PTE Illyés Gyula Egyetemi Kar előadójában meghallgattuk, a közelmúltban átadott könyvtárépületek tervezőinek és üzemeltetőinek előadását.
 
 
A SZIMPOZIUM Elekes Eduárdné ny. könyvtárigazgató átfogó és szuggesztív visszaemlékezésével indult, melyben jelentős hangsúlyt kapott az előzetes építészeti tervek számba vétele

A folytatásban előre felkért, az aktuális tervpályázatban résztvevő tervező kolléga emlékezett az akkori tervekre és körülményekre:

 • Váczi Imre építész idézte fel az 1997-ben készült tervezési munkát, a meglevő könyvtár épületbővítéséről, mely nem tervpályázat, hanem „párhuzamos megbízás” keretében történt.

A Megrendelő és a Megyei Főépítészből álló Bíráló Bizottság Hegedüs Péter és Varga Csaba tervét javasolta tovább tervezésre. A tervek legfőbb tanulságaként megfogalmazható, hogy a könyvtár jelenlegi területe önmagában szűkösnek bizonyult a tervezési program elvárásának, így a szomszédos területek és ingatlan hasznosítása is felmerült. A továbbtervezés sem adott választ a szomszédos területek tulajdonviszonyainak rendezésére.

 • Lajtai Zoltán építész emlékezett a 2000-ben, a Megyei Önkormányzat és a Vármegyeháza épületére kiírt tervpályázatról. Meghívásos tervpályázat volt, Tolna Megyei és országosan komoly könyvtár tervezési referenciával rendelkező tervezők felkérésével. 

A tervpályázaton résztvevő tervezőcsoportok vezető tervezői:

 • Lázár Antal, Szécsi Zoltán
 • Mátrai Péter
 • Sulyok Balázs
 • Klenk Csaba
 • Lajtai Zoltán 

A tervezési program a Megyei Könyvtár mellet a Levéltár elhelyezését is tartalmazta, és két helyszínt kellet vizsgálni: Pollack Mihály tervezte klasszicista Vármegyeháza, Megyei Önkormányzat épülete és területe

A Bíráló Bizottság Lázár Antal és Szécsi Zoltán vezető tervezők tervét hirdette nyertesnek és tovább tervezésre javasolta.

A terv a könyvtár és a levéltár funkciót a Megyei Önkormányzat területén oldotta meg, racionális és karakteres építészeti minőséggel.

A Bíráló Bizottság kiemelte Lajtai Zoltán, a Vármegyeházára adott igen alapos kutatásra épülő felújítási javaslatát.

A tervpályázatra emlékezve Mátrai Péter építész elmondta, hogy ő a könyvtár funkciót a Vármegyeháza keretes beépítésű épületébe javasolta, az egymáshoz sorolódó „térkincs” megtartásával. Tervében azt a határt kereste, ameddig egy műemlék épület átírható, a kor igényei és építészeti elvárása szerint.

Sulyok Balázs építész a 2001-ben a Nyomda épületére kiírt tervpályázatot ismertette.

Szintén meghívásos tervpályázat volt, az előző évben meghívott tervezők ismételt felkérésével.

A Bíráló Bizottság ezúttal Sulyok Balázs és munkatársai tervét javasolta tovább tervezésre.

A helyszín kiválasztása megosztotta a Megrendelő és az építész szakma egyes képviselőinek véleményét. Patkó Sándor Megyei Főépítész a helyszín választást és az épületállomány műszaki állapotát nem javasolta könyvtár funkcióra.

Hodossy László a 2008-ban az AGORA program keretében kiírt meghívásos tervpályázatra emlékezett. A tervpályázat több kulturális létesítmény felújítását illetve bővítését tartalmazta.

A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza (volt zsinagóga) felújítása valamint a könyvtár elhelyezése a PTE. IGYFK: „E”-jelű oktatási épületébe jelentette a tervezési feladatot.

Meghívott tervezők az alábbiak voltak:

 • Hodossy László, Földesi Zoltán, Máté János
 • Sulyok Balázs, Zámbó Ildikó, Kajári Tamás
 • Botán András és munkatársai
 • Dr. Máté Zsolt és munkatársai 

A Bíráló Bizottság Hodossy László és munkatársai tervét hirdette nyertesnek és a könyvtárépület továbbtervezését javasolta. A terv a meglevő épületállomány jelentős bontását javasolta. Az igazán értékes É-i épületszárny megtartásával egy belső fedett átriumra szervezett új racionális épületegyüttes jött létre, melynek külön erénye, hogy külső kapcsolatot teremtett a várossal. A könyvtár szervesen kapcsolódott a város életéhez.

A könyvtár épülete nem került be az agora programba.

A tervpályázatokra visszatekintés után, gyalogosan átsétáltunk a PTE Illyés Gyula Kar épületéhez a Garay tér érintésével.

A Garay téren kiállításra került a tervpályázatok grafikailag átértelmezett és szerkesztett változata. A kiállítás a szakmai érdeklődők mellett a város nagyközönségének készült.
 

A PTE Illyés Gyula Kar új épületének előadójában meghallgattuk a közelmúltban átadott könyvtárépületek tervezőinek és üzemeltetőinek előadását.

Az előadások célja esősorban az volt, hogy gyakorlati példákon keresztül körvonalazódjon a leendő Megyei Könyvtár programja és építészeti minősége.


I. SIÓFOK, BRTK KÖNYVTÁR

Kokas Ignác és Balog Farkas Csaba építészek ismertették,hogy a tervezés lehetőségét országos nyilvános tervpályázaton nyerték.

A tervpályázat programja jelentősen módosult a továbbtervezés során. A teljes földszinti területet külső funkció (bank) részére kellett biztosítani. A könyvtár az emeleti terekbe szorult, ezzel alárendelt viszonyba került a város külső térkapcsolati lehetőségeivel. Építészeti szempontból felértékelődött a könyvtár bejárati pozíciójának megfogalmazása, mely egyúttal a koncepció alapvető ellentmondásait is magában hordozza.

Kokas Ignác építész és Kokas László belsőépítész részletes és alapos épület ismertetést tartott. A bemutatott fotók az aktuális állapotot rögzítették, a terek és az építőmesteri munkák elkészültek, az egyedi belsőépítész berendezések még kivitelezés alatt álltak.

 
II. BUDAPEST, FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Az előzetes szándékunk szerint Hegedüs Péter építész és Dr. Fodor Péter főigazgató úr ismertetését terveztük, de időpont egyeztetési nehézségek miatt ezt nem sikerült realizálni. Hegedüs Péter kollégának a segítőkészségét és nyitottságát itt külön szeretném megköszönni.

Az épületet és a könyvtárszakmai működést Deák Sándor gazdasági vezető úr ismertette.

Összetett és differenciált működésről és építészeti-belsőépítészeti minőségről kaptunk személyes és invenciózus beszámolót. Fontos tanulságként leszögezhető, hogy az építészeti minőség kimutathatóan forgalomnövekedést gerjeszt.


III. KECSKEMÉT, KATONA JÓZSEF MEGYEI KÖNYVTÁR

Az épület és működésének ismertetését Mátrai Péter DLA. építész és Ramháb Mária     könyvtárigazgató tartotta.

Mátrai Péter elmondta , hogy a tervezési feladatot országos nyilvános tervpályázat előzte meg. A tervpályázaton nyert koncepció a keretes beépítés és az egymásba fonódó, összefüggő belső térrend a továbbtervezés során differenciálódott. A belső térrend alkalmazkodott a működtetés szabta elvárásokhoz, az építészeti minőség megtartásával.

Ramháb Mária könyvtárigazgató az épület működését ismertette, magával ragadó szuggesztív hitelességgel. Az épület követendő értékeként említette a belvárosi helyet, az épület kapcsolatát a várossal, a belső udvart, és a jó arányú belső tereket, térkapcsolatokat.


IV. PÉCS, DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT

Az épület és működésének bemutatását Balázs Mihály DLA. építésztől és Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes és Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka könyvtárigazgatóktól hallhattuk.

Balázs Mihálytól megtudtuk, hogy a tervezői megbízást itt is építészeti tervpályázat előzte meg. A nyertes terv teljesen transzparens koncepciója a továbbtervezés során részben zárt homlokzatra módosult, de ez tudatosan felvállalt tervezői döntés eredménye lett.

A tervező nem részletes épület ismertetést tartott, hanem személyes hangvétellel betekintést engedett a tervezői magatartás mélyebb, „filozofikus” rétegébe. Megismerhettük az épület lényeges struktúráját, és „KAPTÁR” egyedi, környezetét meghatározó erejét.

Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes és Dr. Szabolcsné Orosz Hajnalka könyvtár igazgatók elmondták, hogy az épület üzemeltetése sajátos és összetett feladat, hiszen itt három intézmény egyesül. A Megyei Könyvtár a Városi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár.

A működés szempontjából kezdetben zavart okozott az összetett és differenciált funkció, és az átlátható térbeli struktúra. Ez a kezdeti zavar mára oldódott, és megtalálta a napi működés a sajátos formáit az épületben. Különös értéket jelent a „KAPTÁR” egyedisége és vonzereje.

Liebhauser János a SZIMPOZIUM házigazdájaként zárszavában reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben nem csak terveken hanem a valóságban is találkozhatunk az új Megyei Könyvtár épületével.

Máté János a DDÉK képviseletében társ szervezőként az építészeti tervpályázatok fontosságára hívta fel a figyelmet , mely jelenleg nem tekinthető általános gyakorlatnak.

A SZIMPOZIUM, ( erősen lecsökkent létszámmal ) PINCESZERREL zárult, ahol személyes és kötetlen beszélgetés alakult ki könyvtárról, építészetről, kultúráról…

A beszámolót összeállította:     
 
Máté János
DDÉK Alelnöke


Mellékletek:

A "tervpályázatok kiállításhoz" szerkesztett tablói:

 

Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505