Keresendő szöveg:


Készül a Pécs lexikon
2008. október 24., péntek

Október 20-án Dr. Ódor Imre főszerkesztő és a szakszerkesztők a többezer összegyűjtött címszójavaslat válogatási módszeréről, valamint az egyes címszavak kifejtésének kompetenciáiról egyeztettek.

E száraznak tűnő tény mögött városunk legszínesebb forgatagát, a múltunk és jelenünk találkozását láthatjuk a természetében, társadalmában, történelmében, gazdasági fejlődésében. Megjelennek a neves személyek életútjai, összefonódva Pécs város életével, a városi társadalom ünnepelt helyei, alkotásai, sorsfordulói.
 
A fentiek alátámasztásának kedvéért a történelem címszójavaslataiból kiragadunk részleteket. Hunok, a Pécs-Üszögi leletek, a pécsi sisak, a magyarürögi kard, avarok, avar temetők,...Bándi Gábor, Dombay János, Fülep Ferenc, ...Liupram, Orseolo Péter, Szerecsen Jakab, udvarbírók, ...Mindenszentek temploma, munkádi ágostonos prépostság, nagypréposti kúria, középkori városszerkezet,...1064-es húsvét, püspöki és káptalani bandérium, fekete magyarok...
 
A szerkesztőség Tüskés Tibor író-költő személyével tovább bővült, a kortárs irodalom feldolgozásával, gondozásával vesz részt a lexikon szerkesztői munkájában.
 
Hangsúlyos kérdésként merült fel az élő személyek megjelentetési lehetősége és módja. Többen érveltek az önálló címszó mellett például a pécsi olimpikonok kapcsán, de a tömbösítés mellett is komoly indokok hangoztak el (pl.: kortárs pécsi képzőművészet).
Szerkesztői kihívást jelent a Pécsett született, de nem itt dolgozó személyek (pl.: Fejér Lipót matematikus), valmint a nem itt született, de jelentős volt a tevékenysége (pl.: Haumann Péter színművész) személyek kategóriája.
 
A Pécs Lexikon címszóállományának rögzítését követően az egyes címszavak kifejtésének munkája következik amely 2009 őszéig is tarthat.
 
A szerkesztőség tagjai:
 
Nagy Imre Gábor főszerkesztő
Dr. Kaposi Zoltán (gazdaság)
Tüskés Tibor (irodalom)
Dr. Fedeles Tamás (egyháztörténet, Pécs története 1686-ig)
Dr. Romváry Ferenc (képző- és iparművészet, sport)
Dr. Pesti János (stilisztika és anyanyelv)
Móró Mária Anna (Pécs története 1686-1848)
Horváth Eszter (személyek)
Gál Éva (képszerkesztő)
Dr. Pilkhoffer Mónika (építészet, műemlékek)
Rozs András (közélet, nemzetiségek 1945 után)
Závodszky Szabolcs (természeti környezet, természeti értékek)
Márfi Attila (színház-mozi, kultúrtörténet)
Dr. Sándor László (oktatás, iskola-művelődéstörténet)
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505