Keresendő szöveg:


Pályázati felhívás
2010. október 5., kedd

Dombóvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátására határozatlan időre.

Feladata:
 
Ellátja a területfejlesztéssel és –rendezéssel, a településfejlesztéssel és –rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos feladatokat az önkormányzati fő-építészi tevékenység ellátásának részletes szabályairól és feltételeiről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

Pályázati feltételek:

•    magyar állampolgárság,
•    cselekvőképesség,
•    büntetlen előélet,
•    egyetemen szerzett építészmérnöki, vagy településmérnöki végzettség,
•    főépítészi vizsga,
•    legalább ötéves szakmai gyakorlat,
•    a területi, illetve az országos építész vagy mérnöki kamara etikai-fegyelmi bizottságának nem tagja az illetékességi területen.
 
Előnyt jelent:

•    vezetői gyakorlat,
•    közigazgatásban szerzett gyakorlat.
 
A pályázathoz csatolandó:
 
•    részletes szakmai önéletrajz,
•    iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
•    szakmai gyakorlatot igazoló okmányok,
•    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•    a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések,
•    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 
A pályázat benyújtásának, elbírálásának határideje:
 
A pályázatoknak 2010. október 15-én 14.00 óráig kell beérkezniük Dombóvár Város Jegyzőjéhez zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „főépítészi pályázat”, valamint a pályázat azonosító számát: I. 8-55/2010. (7200 Dombóvár, Szent István tér 1.)A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő 10 munkanap. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
A munkakör a pályázat elbírálását követően, a munkakörre előírt feltételek teljesítésével azonnal betölthető. A megbízás legfeljebb heti 20 óra hivatali munkavégzéssel látható el. Díjazás megegyezés szerint.
 
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntés után – a pályázatot elnyerő személy kivételé-vel – a pályázóknak visszaküldjük. A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester egyetértésével hozza meg. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk.

Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505