Keresendő szöveg:


Dél-dunántúli Építészeti Fórum a Miniszterelnökséggel
2015. június 12., péntek

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a Miniszterelnökség  Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága a Csongrád megyei építészek kezdeményezésére több regionális szakmai konzultációt szervezett az építészekkel az építészet és az építésügy helyzetének, problémáinak felmérése és megoldása érdekében.


A szegedi, győri és debreceni fórumok után a dél-dunántúli – Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyei
– építészekkel június 8-án Szekszárdon találkozott Miniszter Úr, Sonkodi Balázs stratégiai ügyekért felelős államtitkár, Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár, és több munkatárs. A konzultációra a területi építész kamarák által javasolt építészek, főépítészek, felsőoktatási oktatók kaptak meghívást, de megjelentek a megyei kormánymegbízottak, polgármesterek, továbbá a
kormányhivatalok és építésügyi hatóságok képviselői is.

A felvezető előadások tematikája az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Kormányhatározat 17 pontjára épült, ezek mentén lehetett kérdéseket is feltenni az előadás után. A Kormány fő célja elsősorban a túlbonyolított eljárások egyszerűsítése, ehhez kérték az építészek véleményét és főként javaslataikat.

A nagyon konstruktív, jó hangulatú konzultáción kiderült, hogy Miniszter Úr valóban komoly érdeklődéssel fordul az épített környezet ügye és az építészek felé. Jól látja problémáinkat, és így valós kérdésekre keres tényleges válaszokat, amihez fontosnak tartja megismerni az építész társadalom véleményét is. Ha az elhangzottak alapján sikerül változtatni a jogszabályi környezeten,
esélyünk lehet az építészet helyzetének javítására, az építész szerepének megerősítésére és ezzel az épített környezet alakításának jobbítására is. Megerősítette, hogy az építész kamarák szerepét jelentősnek tartja ebben a folyamatban, közigazgatási feladatot átvállaló tevékenységük támogatására ezért ebben az évben kamaránként  5 – 5 millió forint pénzügyi keretet biztosít a tárca.

A közel három órás megbeszélésen számos kérdés is elhangzott. Miniszter Úr reakciói, felkészült és határozott válaszai, és általában a kommunikációnak ez a közvetlen formája is reményt ad, hogy véleményünk meg fog jelenni a most kezdeményezett változásokban.

Az összes megemlített témát nem lehet írásban felidézni, de álljon itt rövid megjegyzésként néhány a
legfontosabbak közül:

  • az I. fokú építéshatóság a városoknál marad, de létrejön a járási főépítész hivatala, mely a főépítésszel nem rendelkező települések munkáját támogatja
  • a járási főépítész tervtanácsot működtet, melynek véleményét a döntésnél figyelembe kell venni
  • határozott szándék az építés engedélyezési eljárások egyszerűsítése, elsősorban a lakosságot érintő tartalmi elemeiben,
  • általános esetben a számtalan jelenleg kötelezően előírt nyilatkozat beszerzését ismét a tervező nyilatkozata fogja helyettesíteni
  • a Kbt. olyan módon változik, hogy az uniós értékhatár alatt az építészeti tervezés nem tárgya a továbbiakban, így a tervező kiválasztásában a helyi szereplőknek nagyobb szerep jut
  • kiemelt kormányzati cél a beruházások „lokalizálása”, tehát a tervezés, lebonyolítás, kivitelezés, és ellenőrzés helyben való elvégzése a legközelebbi szakmai résztvevők bevonásával a munkába
  • a tervezés minimál díjszabását támogatja a Miniszter, elismerve a tervezési munka jelentőségét, azonban az erre vonatkozó tervezet elkészítését a szakmai kamarákra bízza.
  • a tervező személyes részvétele legyen biztosítva a tervezés teljes folyamatában, a tervezői művezetés legyen kötelező
  • vizsgálják, hogy a kamara közigazgatási feladatainak ellátásához a jövőben költségvetési támogatást kapjon
  • a 17 pontos kormányrendelethez kapcsolódó észrevételeket el lehet juttatni a megujuloepiteszet@me.gov.hu címre.

Sajnálatos, hogy a tervező és oktató építészek közül nagyon kevesen éltek a konzultáció lehetőségével, a baranyai meghívottaknak alig fele jelent meg a találkozón.

Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505