Keresendő szöveg:


Felhívása a Főépítészi Életmű Díj és Az Év Főépítésze Díj adományozására
2011. május 23., hétfő

A díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. Javaslatot bármely főépítész, önkormányzati és hivatali vezető, vagy bármely szakmai és önkormányzati szervezet, illetve szövetség tehet.

Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját.

A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000. augusztusában megrendezett V. Országos Főépítészi Konferencián adták át, majd a következő konferenciákon minden évben.

A Díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. Javaslatot bármely főépítész, önkormányzati és hivatali vezető, vagy bármely szakmai és önkormányzati szervezet, illetve szövetség tehet. A Díjra olyan személy nem javasolható, aki az Alapító Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében. A javaslatok benyújtási határideje a Balatonfüreden 2011. augusztus 24-26. között megrendezésre kerülő XVI. Országos Főépítészi Konferencia időpontját figyelembe véve június 17.
 
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ adományozására javaslatot kíván tenni, kérem, hogy személyre szóló javaslatát szöveges indoklással 2011. június 17-ig juttassa el az Országos Főépítészi Kollégium Titkárságára e-mailben vagy postai úton (e-mail cím: alapitvanyi.titkarsag@gmail.com, postacím: 1364 Budapest, Pf.: 252.).A Díj alapító okirata és „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban részesültek névsora a foepiteszek.hu weboldalon a Főépítészi díj menüpont alatt megtalálható.
 
------------
 
A „Főépítészi Életmű Díj” és "Az Év Főépítésze Díj kitüntetettjei
 
2000. év – Nagykanizsa
 
Szilágyi István, okl. építészmérnö, Szombathely m. j. város ny. főépítésze [† 2005. 12.05.]
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült a főépítészi munkakörben végzett széleskörű, aktív, kezdeményező és eredményes munkásságáért.
 
Zábránszkyné Pap Klára, okl. építészmérnök, az Országos Főépítészi Kollégium titkára
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült korábbi főépítészi tevékenységéért és a főépítészi szakma érdekében végzett széleskörű, aktív, kezdeményező és eredményes munkásságáért.
 
2001. év – Gyula
 
Dr. L. Szabó Tünde DLA, okl. építészmérnök, Somogy megye főépítésze [† 2004. 10. 15. „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült másfél évtizedes eredményes megyei főépítészi tevékenységéért, a megye településeinek arculatformálásában, a műemlékvédelemben, a népi építészeti és helyi értékvédelemben végzett kimagasló munkájáért és a főépítészi hálózat megyén belüli fejlesztéséért;

Philipp Frigyes, okl. építészmérnök, Vác város főépítésze „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért, a település és környéke lakosságával kialakított hatékony munkakapcsolatáért és a főépítészi szakma érdekében végzett kezdeményező, aktív munkájáért.
 
2002. év – Pécs
 
Gömöry János, okl. építészmérnö, Pécs m. j. város főépítész „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült több mint két évtizedes eredményes pécsi főépítészi tevékenységéért, a város építészeti kultúrájának fejlesztéséért, a korszerű építészeti elvek és városfejlesztési elképzelések kimagasló színvonalú oktatásáért, népszerűsítéséért és gyakorlati érvényesítéséért.

Dr. Sersliné Kócsi Margit, okl. építészmérnök, Ferencváros főépítésze, „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért, a Ferencvárosi rehabilitációban végzett komplex építészeti és városrendezési munkájáért, főépítészi hivatása során tanúsított aktív, céltudatos és határozott magatartásáért.
 
2003. év – Érd
 
Bodonyi Csaba DLA, okl. építészmérnök, Tokaj város főépítész „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült több mint egy évtizedes kiváló szakmai tudással végzett főépítészi tevékenységéért, országosan is mértékadó településkép-formáló tevékenységéért, az önkormányzatok és a szakmai szervezetek közcélú feladatainak összehangolása érdekében kifejtett munkásságáért.
 
Körmendy János, okl. építészmérnök, Győr-Moson-Sopron megye ny. főépítésze„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült közel két évtizedes eredményes megyei főépítészi tevékenységéért, a személyes kapcsolatokra építő, lelkes és meggyőző szemléletformáló munkájáért, amellyel kimagasló eredményességet ért el a megye települései épített környezetének formálásában, az urbanisztikai szemléletmód terjesztésében.
 
2004. év – Sümeg
 
Beniczky Péter, okl. építészmérnö, Fejér megye ny. főépítésze [† 2006. 08. 28. „FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült a hazai építésügy 35 éves csendes szolgálata részeként 16 éven átvégzett kiemelkedő főépítészi tevékenységéért, előrelátó gondolkodással elért kimagasló települési és megyei eredményeiért.

Sáros László DLA, okl. építészmérnök, Jászberény város főépítésze, „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült a hazai építészet meghatározó egyéniségeként végzett kiemelkedő főépítészi tevékenységéért, az épített és természeti környezet valódi összhangjának megteremtéséért folytatott magas színvonalú, sajátos hangvételű alkotó munkájáért.
 
2005. év - Pilisszentkereszt-Dobogókő
 
Filippinyi Gábor, okl. építészmérnök, Debrecen m. j. város ny. főépítész „FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült lelkiismeretesen és elkötelezett felelősséggel végzett évtizedes főépítészi tevékenységéért, Debrecen harmonikus fejlődésének és építészeti arculatának kedvező alakulása érdekében kifejtett munkájáért.
 
Virányi István, okl. építészmérnök, Marcali város főépítésze, az Országos Főépítészi Kollégium elnök „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült főépítészi pályájának eredményeiért, emberi magatartásáért, elkötelezettségéért, kitartásáért és a szakmai közéletben vállalt aktív szerepléséért.
 
2006. év – Túristvándi
 
Dr. Schneller István, okl. építészmérnök, Budapest főváros főépítésze„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült több mint egy évtizedes főépítészi tevékenységéért, a főváros érdekében magas elméleti felkészültséggel végzett munkásságáért, valamint az önálló okleveles településmérnök oktatás elindításában vállalt jelentős munkájáért.

Béres István, okl. építészmérnök, Gyula város főépítésze
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült másfél évtizedes következetes, magasszintű főépítészi tevékenységéért, melyet példamutató szakmai, etikai hozzáállással lát el, együttműködve a város lakosságával és annak vezetőivel.
 
2007. év – Pápa
 
Dr. Tóth Zoltán, okl. építészmérnök, nyugdíjas dél-dunántúli területi főépítész
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült négy évtizedes, meghatározó emberi személyiséggel és kiváló szakmai tudással végzett főépítészi tevékenységéért, az első Főépítészi Kollégium létrehozásáért, irányításáért és működtetéséért, tudományos, oktatói, területi főépítészi irodai, szakmai közéleti munkájáért.

Salamin Ferenc okl. építészmérnök, Szerencs város és Zebegény község főépítésze
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült két évtizedes, a szerves építészetet képviselő főépítészi tevékenységéért, amelyet határozottan, emberközeli módon végez úgy, hogy az építészeti értékek létrehozásával a települések szépsége haszonná válik
 
2008. év – Mosonmagyaróvár
 
Dr. Aczél Péter, okl. építészmérnök, Budapest I. ker. Budavár főépítész, "FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült elkötelezett szakmai és emberi felelősséggel végzett több évtizedes főépítészi tevékenységéért, a főépítészi társadalom személyes és határozott képviseletéért, tudatosítva, hogy a főépítészek közössége nem „léphető át”.
 
Berényi András okl. építészmérnök, Budapest IV. ker. Újpest főépítésze, „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült főépítészi pályájának magas színvonalú, egyenletes eredményeiért, elkötelezett emberi magatartásáért, kitartásáért és a szakmai közéletben vállalt aktív, olykor oppozíciót is biztonsággal vállaló szerepléséért.
 
2009. év – Hajdúböszörmény
 
Boruzs Bernát okl. építészmérnök, Hajdúböszörmény város főépítész "FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült lelkiismeretesen és szakmai elkötelezettséggel több településben végzett főépítészi munkásságáért, az építészet és a településrendezés elméleti és gyakorlati területeit felölelő, szintetizáló példamutató szakmai életútjáért, a jövőbe mutató és a jövőben is hasznosuló eredményeiért, tevékenységéért.
 
Makovecz Imre DLA okl. építészmérnök, több település volt főépítésze
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült az idén húsz éves Kós Károly Egyesülés alapító tagja, aki már a 80-as években felismerte, hogy a hibás állami településfejlesztési koncepciókkal szemben a településen lakók belső erejére támaszkodva lehet megszervezni és segíteni a helyben megszülető elképzelések megvalósulását. A határainkon belül és kívül, több településen vállalt főépítészi tevékenysége mellett kezdeményezte, és folyamatosan ösztönözte, hogy az egyesülés tagjai maguk is vállaljanak főépítészi szerepet, megteremtve ezzel az egyesülés főépítészi „hálózatát”.
 
Csík Edina okl. építészmérnök, Budaörs Város főépítész „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért, sikeres pályázatokkal emelve Budaörs építészeti minőségét, erősítve egyéni karakterét, szem előtt tartva a partnerséget és a társadalmi részvételt.
 
2010. év – Paks-Györköny
 
Jeney Lajos DLA okl. építészmérnök, Hajdúnánás város és Mezőhegyes város főépítész "FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”- ban részesült széleskörű, aktív, kezdeményező, eredményes főépítészi – szakmai és közéleti – tevékenységéért. Meghatározó módon járult hozzá az épített környezet emberhez méltó és esztétikus alakításához. Mások mellett, kezdeményezésére több évtizeddel ezelőtt indult el a tervező építészek főépítészi szerepvállalása.
 
Horváth András okl. építészmérnö, Paks város főépítész „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült egy évtizedes eredményes főépítészi tevékenységéért, amely jelentősen elősegítette a város arculatának formálását. Rövid idő alatt beilleszkedett a város közösségébe, karizmatikus egyéniségének köszönhetően elfogadott főépítésszé vált. Nem csak a város képét alakítja, formálja, hanem az itt élők szemléletét, a gyökereikhez való viszonyukat, közösségi értékeket közvetít.
 
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505