Keresendő szöveg:


MÉK tisztújíó közgyűlés
2013. szeptember 21., szombat

A Magyar Építész Kamara elnöksége a 2013. szeptember 6-án hozott 28/2013. (09.06.) sz. határozatával felállította a következő, 2013. november 15-én tartandó tisztújító küldöttgyűlést előkészítő jelölő bizottságát.

A Jelölő Bizottság tagjai: Bodonyi Csaba DLA, Kruppa Gábor, Mezei Gábor, Takács Attila
és Zábránszkyné Pap Klára, póttagja: Vizér Péter.
 
A Jelölő Bizottság megválasztotta elnökének Mezei Gábort és elnökhelyettesének Takács Attilát. A MÉK Alapszabály előírásai szerint meghatározta a tisztségviselők jelölésének módját, és felállította a jelölőlista összeállításának menetrendjét. 
 
A JELÖLŐ LISTÁRA KERÜLÉS TÖRTÉNHET:
 
1. Kamarai tag által történő jelöléssel
Bármely kamarai tag által benyújtott, legalább 300 kamarai tag aláírásával ellátott jelöléssel.
 
2. Küldött által történő jelöléssel Bármely területi kamarai küldött által benyújtott, legalább 20 küldött aláírásával ellátott jelöléssel.
 
3. Területi kamara elnöksége által történő jelölésével A területi kamara elnökségének írásos javaslata.
 
4. A Jelölő Bizottság döntésével Bármely jelölő bizottsági tag kezdeményezhet jelölést. A jelölőlistára való felkérésről a Jelölő Bizottság szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Helyszínen jelölést nem lehet tenni.
 
A JELÖLŐ LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK MENETE:
  • 2013. szeptember 19. Jelölési felhívás kiküldése, közzététele (MÉK honlap, MÉK hírlevél, levél a területi kamráknak, és területi kamarák útján a küldötteknek, valamint a MÉK tisztségviselőinek és választott bizottsági tagjainak).
  • 2013. október 11. 24,00 óra Jelölések beérkezésének határideje (A mellékletben szereplő adatlap lehetőség szerint max. 2 oldal terjedelemben+ elfogadó nyilatkozat) a MÉK titkárságára: urban.judit@mek.hu
A JELÖLÉS Az alábbi tisztségre lehet jelölni: elnök, alelnök (3 fő), elnökségi tagok (5 fő), felügyelő bizottság tagjai (5 fő), etikai bizottság tagjai (8 fő) A Jelölő Bizottság tagjai is jelölhetők.
 
Csak az a személy kerülhet a jelölő listára, aki előzetesen a jelölést írásban elfogadta, és nyilatkozott a tisztség elfogadásáról, továbbá arról, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn, és nem áll büntetőügyben hozott ítélet alapján foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.
A Jelölő Bizottság kéri a jelöléshez az elfogadó nyilatkozat csatolását.
 
A felhívást kapják: Területi kamarák elnökei Területi kamarák útján a területi kamarák küldöttei Szakmai tagozatok elnökei A Magyar Építész Kamara tisztségviselői Hirdetmény útján valamennyi kamarai tag. Budapest, 2013. szeptember 19. Mezei Gábor a Jelölő Bizottság elnöke

Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505