Keresendő szöveg:


Nem lesz jogszabály a minimális tervezési díjról!
2014. február 4., kedd

Az Országgyűlés a Városliget-törvénybe illesztett rendelkezéssel eltörölte a Kormány részére adott azon felhatalmazást, amely alapján rendelet születhetett volna a tervezési díjak kiszámítási módjáról.

A 2013. évi XXXIV. törvény 23. § (7) bekezdése módosította volna 2014. január 1-i hatállyal az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt a következő kiegészítéssel:   „(1c) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a belföldi székhelyű tervező által vállalt építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési munkadíj eleme tekintetében a legalacsonyabb és a legmagasabb irány-díj meghatározásának módszerét rendeletben állapítsa meg.” Mivel az elkészült jogszabálytervezetet a tárcaközi egyeztetéseken nem sikerült elfogadtatni, a 2013. évi CCXLII. törvény a hatályba lépést eltörölte.
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505