Keresendő szöveg:


MÉK által ajánlott óradíjas tervezői szolgáltatások díja
DDÉK
2014. április 14., hétfő

A MÉK közzétette a 2014. évre vonatkozó ÓRADÍJAS TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGSZORZÓIT (Ot) ÉS DÍJAIT.

41/2014. (03.21.) sz. MÉK elnökségi határozat:
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy közzéteszi a Közlönyben és a MÉK honlapján az ÓRADÍJAS TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGSZORZÓI (Ot) ÉS DÍJAI-t, A MÉK AJÁNLOTT DÍJSZÁMÍTÁSA ALAPJÁN A 2014-ES ÉVBEN.
 
A számítási alap és metódus:
– a 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
– a MÉK hatályos Díjszabás (Építészeti alkotások és szolgáltatások ajánlott díjszámítási szabályzata) IV. rész 4. pont.

http://archiv.mek.hu/files/_kamara/_dokumentumok/oradijas_terv_szolg_41_2014.png
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505