Keresendő szöveg:


Jogszabályváltozások július 1-től
Molnár Csaba / építész / DDÉK alelnök
2016. június 16., csütörtök

Mint bizonyára mindenki értesült róla, a parlament 2016. április 26-án délelőtt megszavazta az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény újabb módosítását ezzel összhangban a kapcsolódó rendeletek egész sora változott.


Tisztelt Tagok, Tervező Építészek, és Szakmagyakorlók!
 
Mint bizonyára mindenki értesült róla, a parlament 2016. április 26-án délelőtt megszavazta az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény újabb módosítását ezzel összhangban a kapcsolódó rendeletek egész sora változott:

- 253/1997. (XII. 20.) Korm (OTÉK)

- Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet

- Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

- Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

- Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

- Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

- Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselőkés kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

Továbbá a leglényegesebb változás hogy:

- a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2016 július 1-től hatályát veszti. Helyette egy teljesen új rendelet szabályozza a jövőben az új 300m2 alatti hasznos alapterületű lakóingatlanok építésével tervezésével kapcsolatos hatósági szabályokat :

- 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
 
A rendelet újdonsága, hogy tervek műszaki tartalmi követelményeit a szakmai, úgymint az Építész és Mérnök kamara hatáskörébe utalta, ezzel kapcsolatos szabályzatot mellékeljük.

A szabályzattal és rendelettel kapcsolatos ajánlásaink:

- Az engedélyezési eljárás megszűnése nem jelenti azt ,hogy a jövőben az építési hatóság , ill. az építésfelügyelet szóbeli vagy  írásos véleményét -egy-egy egyedi esetben, vagy olyan szituációban, amikor a helyi vagy országos rendeletekből nem vezethető le egyértelmű iránymutatás- ne lehetne kikérni.

- A közzétett Kamarai szabályzat a 300m2 alatti hasznos alapterületű lakóingatlanok esetében a szükséges, de nem minden esetben elégséges minimális tervi tartalom ismertetésére szorítkozik.  Sajnos nem lehetséges rövid és könnyen áttekinthető megoldási mátrixot alkotni minden építési telekkel kapcsolatos környezeti, helyi szabályozási, és megrendelői programra.

- A korábbi vázlatterv-engedélyezési terv- kiviteli terv hármas munkamenete mindenki számára ismert gyakorlat volt, az új vázlatterv- kiviteli terv- tervezői művezetés munkamenet mindenkinek újdonság, ebben új elemként megjelenő tervezői művezetés gyakorlati megvalósítása lényegében a magán vagy állami beruházások már bejáratott nem lakóépületre vonatkozó tervező művezetéssel kapcsolatos feladatellátására kell felkészülni, azzal különbséggel, hogy tervezőnek a terv és épület összhangját ellenőrizve jeleznie kell, ha a tervezett eltérés miatt a terveket aktualizálni szükséges.

- Javasoljuk ,hogy a folyamatos kontroll kényszerét elkerülendő vázlatterv-tervezési program, szerződés- ajánlati (vagy jóváhagyási terv)- kiviteli terv munkamenetet, így az ajánlati tervben előre feltárhatók azok a várható költségvonzatok, melyek a legtöbb későbbi tervmódosítást szülik.

Linkek:

  1. A parlament megszavazta az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény újabb módosítását

  2. Jogszabályváltozás az egyszerű bejelentés kapcsán és a kapcsolódó szabályzat

  3. Megjelent a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló új rendelet

  4. TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI II. LEGFELJEBB 300 M2 ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLETŰ ÚJ LAKÓÉPÜLETEK EGYSZERŰ BEJELENTÉSÉHEZ ÉS ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI VALAMINT A TERVEZŐI MŰVEZETÉS SZABÁLYAI

 

Molnár Csaba
Építész /DDÉK alelnök
hgtcsaba@t-online.hu
06-20-983-13-15

Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505