Keresendő szöveg:


Felhívás a 2008. évi tagdíj befizetésére!
2008. január 8., kedd

A MÉK Küldöttgyűlés 6/2007.(IV.27.) sz. határozatával a 2008. évi kamrai tagdíjat 44.000 Ft-ban állapította meg. A tagdíjfizetés két egyenlő részletben történhet január 31, illetve augusztus 31-i határidővel.
 
 

A fizetés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén pótdíjat kell fizetni, melynek összege alapszabályunk szerint a hátralékos időre számítva az éves díj 10 %-a, azaz 4.400 Ft/hó.
 
A Titkárság minden tag részére megküldte a befizetési csekket, melynek felhasználásával kérjük a tagdíjfizetés teljesítését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 70 éven felüli tagok tagdíjfizetése önkéntes, továbbá az a nyugdíjas, aki január 31-ig írásos nyilatkozatot tesz arról, hogy 2007-ben kamarai tagsághoz kötött tevékenységből (tervezés, szakértői tevékenység, tervpályázati-, tervtanácsi zsűrizés opponálás stb) származó jövedelme nem volt a tagdíj 50 %-át fizetheti tagdíjként. Ez utóbbi kedvezmény feltétele az időben megtett írásos nyilatkozat.
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505