Keresendő szöveg:


ÉME Mesteriskola XXII. ciklus felvételi hirdetmény
2012. június 13., szerda

A MESTERISKOLA diplomás fiatal építészek-belsőépítészek részére, a tervezés szakmai gyakorlatának és elméleti ismereteinek kiszélesítése, valamint az építész generációk, irányzatok összekapcsolása érdekében kétéves továbbképzést szervez.

Az ÉPITÉSZ MESTER EGYLET MESTERISKOLA XXII. ciklus (2012-2014) kétéves továbbképzésére.

A MESTERISKOLA diplomás fiatal építészek-belsőépítészek részére, a tervezés szakmai gyakorlatának és elméleti ismereteinek kiszélesítése, valamint az építész generációk, irányzatok összekapcsolása érdekében kétéves – posztgraduális – továbbképzést szervez, kétszer tízhónapos időtartammal, kéthetenként 2x4 órában (csütörtök du. és péntek de.)

A MESTERISKOLA működését, önállóságát az ÉPÍTÉSZ MESTER EGYLET (továbbiakban ÉME) biztosítja, a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara támogatásával.

Az oktatás célja:
Az 1953. óta működő MESTERISKOLA célja a személyiség és szemlélet alakítása, az önálló gondolkodásra nevelés, a tudatos és szuverén egyéniség kialakításának segítése.

A MESTERISKOLA a továbbképzés során az építészet, azon belül főleg az európai építészet tendenciáit vizsgálja.
 
Kiemelten akar foglalkozni az EU-ba legutóbb felvett kelet-európai országok építészetének alakulásával, törekvéseivel.
 
Nyitott minden olyan építészeti irányzatra, mely a szakmai elkötelezettség mellett a mesterségbeli tudást és értékeket, anyagszerűséget és formai igényességet együtt szerepelteti.

Fenti célok megvalósulási formája:
A Mesteriskola tanrendje nem egyetemi jellegű, a programokat a korábban végzettek bevonásával állítja össze a Tanulmányi Bizottság. A szakmai élet figyelése reflektorszerűen irányítja érdeklődésünket olyan tanulmányok elvégzésére, melyek korábbi iskolai képzésekre épülnek, de túlmutatnak azon. Így a fenti vizsgálatok részeként foglalkozni kíván veszendő értékeinkkel, melyeket megmásítanak, lassan eltűnnek a XX–XXI. századi építészetünk palettájáról, valamint azokkal az új jelenségekkel, melyekkel folyamatosan szembesülnek szakmánk művelői.

a./     Közös munka Mester és Hallgató között, zártkörű pályázatok keretében, azok vitája és közös értékelése révén.
b./    Építész műhelyek bemutatója Budapesten és vidéken.
c./    Előadások és ahhoz kapcsolódó viták. (Meghívottak és mesteriskolások, mesterek
előadásai.)
d./    Tanulmányutak, hazai és külföldi.
e./    Egyéb művészeti ágak művelőinek gondolatai szakmájukról és az építészetről.
    
Jelentkezési feltételek:
Jelentkezhet mindenki, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem Építész Szakán, vagy a Gödöllői Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán, továbbá a Soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán, a Győri Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karán, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszak Karán, valamint a Debreceni Egyetem Műszaki Karán építész diplomát szerzett és legalább 1 éves gyakorlattal rendelkezik és a ciklus alatt 2012-2014. évben más posztgraduális képzésben nem vesz részt.

A jelentkezők felső korhatára 35 év.

A jelentkezés az alábbi anyagok (portfolió) benyújtásával történik:

1. Szakmai önéletrajz (az eddigi építészi tevékenység tömör dokumentálása, diploma-
    terv másolat, tervezői, társtervezői (nem munkatársi) munkák.
2. Az oklevél másolata.
3. Az alkalmazotti állományban lévő jelentkezők munkahelyi hozzájárulása.

A felvételre jelentkezők a Tanulmányi Bizottság által kiírt tervpályázaton vesznek részt. A felvétel az elért tervpályázati eredmény, és a benyújtott személyes anyag alapján történik.

Jelentkezés a portfolió leadásával együtt:

A jelentkezési anyagot 2012. június 28-án (csütörtök) 09.00 és 11.00 óra között az Építész Mester Egylet Titkárságán (Jurinyi Amarilla, e-mail: jurinyi.amarilla@mek.hu) részére kell leadni. (Építészek Háza, 1088. Budapest, Ötpacsirta u. 2.)
majd utána ugyanaznap a felvételi tervpályázat programjának kiadása:
2012. június 28. (csütörtök) 12.00-kor az Építészek Háza Kós Károly termében. (1088. Budapest, Ötpacsirta utca 2.) Ez alkalommal a résztvevők a pályázat lebonyolításáról, valamint az előző ciklus programjáról szóbeli tájékoztatást kapnak.

A tervpályázat beadása:
2012. augusztus 16. (csütörtök) 14.00-16.00 óráig az Építészek Háza Kós Károly termében.

A felvétel:

A jelentkezési kérelmeket a benyújtott anyagok és pályázat alapján az ÉME Mesteriskola Tanulmányi Bizottsága és az általa felkért szakmai testület bírálja el.

A döntés eredményéről a pályázók 2012. szeptember 7-ig (péntek) értesítést kapnak.

A Mesteriskolás kurzus elvégzése a kamarai továbbképzési kötelezettség szempontjából 20 (szabadon választott) pontot ér. (A kötelező továbbképzés alól nem mentesít.)

További információk ezen a linken!
 

  
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505