Keresendő szöveg:


Tájékoztatás az Iparkamarai hozzájárulás befizetésével kapcsolatban
DDÉK
2014. április 24., csütörtök

Tájékoztatás az Iparkamara részére történő kamarai hozzájárulás befizetésével kapcsolatban.
 

Az 5000 Forint kamarai hozzájárulás befizetését a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény írja elő. A területi kereskedelmi és iparkamarák tájékoztatása alapján: "A regisztrációs kötelezettség NEM azonos a tagsággal. Mérnökkamarai, orvos kamarai, stb. tagság nem mentesít a regisztrációs kötelezettség alól, ez az előírás a vállalkozásra nem szakmai értelemben vonatkozik, hanem mint a gazdasági élet szereplőjére."

Egyik szakmai kamara – így a Magyar Építész Kamara – sem ért egyet  az 5000 Forintos iparkamarai hozzájárulással, a szakmai kamaráktól függetlenül kell ezt az összeget befizetnie az érintetteknek.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény az alábbiakról rendelkezik:
"Kamarai hozzájárulás
 
34/A. § (1) A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni. Nem köteles kamarai hozzájárulást fizetni az egyéni vállalkozó, ha vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szünetelteti és ezt a nyilvántartását vezető területi gazdasági kamarának bejelenti.
 
(2) A kamarai hozzájárulás összege évi 5000 forint.
 
(3) A kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére. A kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét a kamarai tagdíjból levonhatja.
 
(4) A kamarai hozzájárulás fizetésének részletes szabályait az országos gazdasági kamara alapszabálya határozza meg.
 
(5)A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be. A kamarai hozzájárulás behajtása érdekében a gazdasági kamara akkor is megkeresheti az állami adóhatóságot, ha a tartozás a 10 000 forintot nem haladja meg, de eléri az 5 000 forintot.
 
(6) A (2) bekezdés szerinti összeg 10%-a az országos gazdasági kamarát, 90%-a a területi gazdasági kamarát illeti meg. A területi gazdasági kamara az országos kamarának járó részt tárgyév április 30-ig köteles megfizetni."

Fentiek alapján a gazdasági kamarának kötelezően fizetendő kamarai hozzájárulás befizetése független az építész kamarai tagságtól.
 
A tv. 34/A. § (1) bekezdése alapján mentesség csak abban az esetben van ha az egyéni vállakozó a vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szünetelteti és ezt a nyilvántartását vezető területi gazdasági kamarának bejelenti.

A területi kereskedelmi és iparkamarák elérhetőségéről az alábbi oldalon tájékozódhatnak: http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/teruleti-kamarak-8604
Kapcsolódó linkek:
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505