Keresendő szöveg:


A Bauhaus pécsi mesterei
2008. október 8., szerda

Két éve kezdődött a Pro Pannonia a pécsi bauhäuslerek munkásságát bemutató sorozata. A kiadó az elkövetkező években szeretné közreadni azon művészek munkásságát, akik a 20. századi egyetemes művészet kiemelkedő képviselőivé váltak, s akiknek tevékenysége kötődött Pécshez.

A sorozat első köteteként jelent meg Bajkay Éva “Az utopia bűvöletében. Weininger Andor” című gazdagon illusztrált munkája. A sorozat második kötete 2008 márciusában látott napvilágot Mendöl Zsuzsanna művészettörténész tollából, a pécsi születésű Forbát Alfréd építész, várostervező munkásságáról.
 
A kiadó az elkövetkező években szeretné feldolgozni és közreadni azon művészek munkásságát, akik a 20. századi egyetemes művészet kiemelkedő rangú, nem egy esetben világhírű képviselőivé váltak, s akiknek tevékenysé¬ge valamilyen módon kötődött Pécshez, a húszas évek elején itt működő művészkörhöz, s akiket a magyar bauhäuslerek viszonylag koherens csoportjaként tart számon a művészettörténet. A sorozat tervezett kötetei Breuer Marcel, Johan Hugó és Molnár Farkas munkásságát mutatják be.
 
BAJKAY ÉVA AZ UTÓPIA BŰVÖLETÉBEN. WEININGER ANDOR
A Bauhaus pécsi   mesterei 1.
Egyedülállóan sokrétű és eddig teljesen ismeretlen életművet mutat be a kétnyelvű (magyar, angol) kötet, a magyar bauhaus-osok egyik kiemelkedő alakjának, Weininger Andornak teljes pályaívét és munkásságát. A monográfia magába foglalja a baranyai pályakezdés és a weimari Bauhausban folytatott tevékenység elemzését, a kabaré és színpadi kísérletek, a performenszek világának bemutatását, a híres Gömbszínház weiningeri utópiáját, a művész hollandiai és berlini éveit, majd a Kanadában töltött időket, elemzi a bútortervektől a reklámfigurákig terjedő tevékenységét, bemutatja a bimorf szürrealista víziók alkotóját, végezetül a konstruktivizmus örök utópistájának New Yorkban eltöltött éveit.
A kiadónak a Bauhaus Pécsről elszármazott képviselőit bemutató sorozatának első darabját gazdag jegyzetapparátus, irodalom- és műtárgyjegy zek egészíti ki. Az igényes kivitelű könyv az NKAés a New Yorkban működő Weininger Alapítvány támogatásával jelenik meg.
 
MENDÖL ZSUZSANNA FORBÁT ALFRÉD 1897-1972
A Bauhaus pécsi   mesterei 2. 
A pécsi születésű Forbát Alfréd a magyar építészek közül elsőként került kapcsolatba a Bauhaussal, majd építészként és várostervezőként jelentős szerepet játszott a funkcionalizmus érvényesülésében. Németországban Walter Gropius és Johanes Itten munkatársa, majd önálló tervező-iroda irányítója. Később dolgozott Görögországban, a Szovjetunióban, majd 1933-1938 között Magyarországon. A zsidótörvények miatt Svédországba emigrál, ahol három évtizedes elméleti és gyakorlati munkásságával „a várostervezés atyja" lett. Oktatott Németországban és Svédországban. A Müncheni Egyetem díszdoktora. Mendöl Zsuzsanna monográfiája áttekinti a teljes életpályát, jelentős hangsúllyal a magyarországi vonatkozásokra.
 
Előkészületben: Ernyey Gyula (szerk.) BREUER MARCELL
A Bauhaus pécsi   mesterei 3.           
 
További könyvek az építészet témakörében:
 
Pilkhoffer Mónika: PÉCS ÉPÍTÉSZETE A SZÁZADFORDULÓN  1888-1907    
Hazánk városai - köztük Pécs is, amelyről e monográfia szól - a századforduló éveiben nyerték el ma is jellemző arculatukat. Ebben meghatározó szerepet játszottak a helyi mérnökök, építészek, építő- és kőművesmesterek, akik többnyire Bécs hatását közvetítették. A könyvben megismerkedhetünk az építtetőkkel, a pécsi építőkkel (tervezőkkel és kivitelezőkkel), az egyes mesterek munkásságával, a korabeli városrendezési kérdésekkel, a városi beruházásokkal, Pécs épületállományával, a magánépítészettel, a pécsi bérház típusaival, a villákkal és a híres villatelepekkel. Az egyházi építkezések közül olvashatunk a székesegyház 1882-1891 közötti rekonstrukciójáról, végezetül részletes elemzésben ismerkedhetünk meg a középítkezésekkel, olyan jelentős architektúrák megvalósításával, mint a városháza, a Pécsi Nemzeti Színház, a Pécsi Takarékpénztár, a főpályaudvar, a postapalota, kórházak, iskolák, laktanyák, valamint - a vizsgálódás időhatárát is jelentő - 1888-as és 1907-es Pécsi Országos Kiállítás pavilonjai.
A tanulmányaiból és Pécs című könyvéből ismert fiatal kutató könyve olyan tudományos várostörténet, amely szervesen összekapcsolódik más szakterületekkel, így az építészet-, a társadalom-, a kultúr- és az életmódtörténettel. Szakmai igényessége és olvasmányos stílusa alapján szakember és érdeklődő olvasó egyaránt haszonnal forgathatja.
 
Pilkhoffer Mónika: BÁNYÁSZAT ÉS ÉPÍTÉSZET Pécsett a 19-20. században
Hiánypótló, komplexitásában újszerű, tudományos alapossággal, ugyanakkor közérthetően, emberközelien megírt és összeállított művet vehet kezébe az olvasó. A mára jelentőségét elveszített, de Pécs és környékének életét hosszú ideig meghatározó, társadalmi-gazdasági bázist teremtő és formáló bányászat, illetve a kapcsolódó építkezések városépítészeti-történeti befolyását kutatta és mutatja be a szerző. Az első részben az 1945 előtti időszak anyaga található, a másodikban pedig a háború utáni történet. A Pécs környéki szén kiaknázását az 1829-ben alapított Dunagőzhajózási Társaság (DGT) kezdte meg, amelynek bányáit 1945 után jóvátétel gyanánt a Szovjetunió kapta meg, majd 1952-ben a magyar állam megváltotta a szovjet részt. Mindkét korszakban ipari-, lakó- és közösségi épületek, kolóniák jöttek létre a vonzáskörzetben. Ezeket sorra veszi a szerző, így megismerhetők többek között a Cassian- és Ullmann-telep, Újhegy, Meszes, Uránváros földrajzi jellemzői, funkciói.
 
A kiadó könyveit 15% kedvezménnyel rendelheti meg közvetlenül a kiadótól! Megrendelés >Rendelés: rendeles@propannonia.hu; Információ: info@propannonia.hu    
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505