Keresendő szöveg:


Mintaszerződések
2015. október 28., szerda

A MÉK utoljára 2009-ben dolgozta ki és bocsátotta az építészek rendelkezésére köztük és megbízóik között kötendő szerződések mintáit. Az eltelt időszak alatt szinte minden, az építészek szakmai munkáját befolyásoló jogszabály megváltozott. Szükségessé vált a szerződésminták átdolgozása, aktualizálása a hatályos jogszabályok szerint.


 

 

Irányadó és felhasznált jogszabályok:

  • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
  • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjtv.)
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (Kamtv.)
  • Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet (Épkiv.)
  • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)
  • A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (Ter.)
  • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet (R.)

Jelenleg folyamatban van a teljes építésügy átfogó átalakítása. Ennek intézkedési tervéről és a hozzá kapcsolódó feladatokról a Kormány 1567/2015 (IX.4.) Korm. határozatában határozott. Ennek több pontja is érinti az építész és megbízójának viszonyát. Kidolgozásra kerül többek között az Építészeti és Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer (ÉMTSzR), ezzel összefüggésben a minimális tervezői díjszabás, a tervező szerepe, joga és kötelességei, a tervezői felelősségbiztosítás, a szakmafelügyeleti rendszer. A Korm. határozat szerint ki kell dolgozni és meg kell határozni a tervezési szerződés kötelező tartalmú elemeit, melyeket az érintett jogszabályokban rögzíteni kell.

A fentieknek megfelelően, a MÉK által – a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően - átdolgozott alábbi mintaszerződések:

csak átmeneti jelleggel, az újabb jogszabályi változtatásokig alkalmazhatóak.

 

További információ a MÉK oldalán!

Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505