Keresendő szöveg:


Pécs építészete 1998-2008
2009. január 5., hétfő

Kritikai minták A „Kritikai minták” - Pécs építészete 1998-2008 címet viselő építészeti kiállítás 2008. december 29-én nyílt meg Pécsett, a Cella Septichora Látogató Központban. Az itt látható tárlat visszatekintés Pécs elmúlt 10 évének építészeti termésére.

A válogatás alapját 10 értelmezési nézőpont felkutatása képezte. Olyan nézőpontok keresése, amely a városban zajló folyamatokra koncentrál, és ahonnan az elmúlt 10 év 10 különböző vetülete rajzolódik ki. Hasonló tárlat éppen 10 évvel korábban volt Pécsett. Akkor az összegzés igénye hívta életre a kiállítást, a mostanit viszont az elmaradt értelmezések vagy a kimondatlan reflexiók felszínre kerülésének kényszere. A 2008-as kiállítás kurátora Szabó Levente DLA, a kiállítás koncepciójának létrehozója pedig Bencze Zoltán építész volt.A Cella Septichora Látogató Központ hétkaréjos kápolnájában felállított installációk 10 értelmezési mintába rendezve 10 munkát mutatnak be és 50 házat idéznek meg a pécsi városrégió kortárs közelmúltjából.
 
A kiállítás lebonyolítója a Kortárs Magyar Fotográfia Alapítvány volt. Szervezői fiatal pécsi építészek (Bencze Zoltán, Kis János, Rabb Dániel, Veres Gábor). Az újszerű strukturális szemlélettel rendelkező kiállítás környezete a Cella Septichora terében a város kortársépítészetét – még ha átmenetileg is – a helyi közélet fókuszpontjába állítja.
A puritán installáció kiváló közvetítő közeggé vált a hely (szelleme?) és a kiállított épületek, tervek között. Minta. (Kritika esetleg a néhol széteső grafikát, kivitelezést és technikát érheti).
 
Az egyszerűen felállítható, fizikai és szellemi értelemben véve is tartós kiállítás bizton számíthat még későbbi bemutatókra belföldön és külföldön is egyaránt …hiánypótló összeállítás 2010-re (kár, hogy csak magyarul...)
 
A kiállítást Szíjártó Zsolt társadalomkutató és Golda János DLA építész nyitotta meg. Szíjártó Zsolt megnyitóbeszédében kiemelte, hogy az elmúlt tíz év során a városok átalakulását kísérő jelenségek építészeti vonatkozásai olvashatók a kiállítás tablóin is. Ennek megfelelően a kiállítás tíz évet átfogó anyaga az építészeti teljesítmények értékelése helyett a városban zajló folyamatok függvényében állít előtérbe egy-egy épületet.
 
Golda János fontosnak tartotta, hogy a kiállított épületek egyes elemzése helyett inkább a „pécsiségről”, a pécsi építészek speciális helyzetéről, Pécs kisugárzásáról, hatásáról beszéljen. A szakmában kirajzolódó jövendőbéli generációváltás jelentőségét is előrevetítette, melynek első képviselői már a kiállítás résztvevői között is megjelentek.
A kiállítás-megnyitó a bevezető gondolatok elhangzása után a színművész(et)ek bevonásával folytatódott, majd a minusplus_architects építésziroda bemutatatta a „Kifutó” címet viselő ház-divatbemutatóját.
A modernista bauhaus-színházat is nyomokban megidéző előadás üde színfoltja volt az estnek, melyben a közönség kreativitására volt bízva, hogyan azonosítják be a kiállított műveket a megelevenített házakkal…

A kiállítás tíz „kritikai mintája”: az „identitást kereső folyamatok”, az „építészeti reprezentáció”, a „mitologizáció”, az „áruvá transzformált város”, a „szociális kísérlet”, a „regionalista magatartás”, a „helyénvalóság”, a „turisztikai befektetés”, a „koncept-építés”, vagy épp’ az „újraírt lehetőségek” mintáit felsorakoztató kiállítás eltér struktúrájában a tíz évvel ezelőtti reprezentatív kiállítástól, és más szemléletet is képvisel. Tíz éve Vámos Dominika így fogalmazott: „Pécs építészetének fejlődése a realitás szerint úgy tűnik, egy sajátos racionalizáció felé tart, újra felfedezve a kontinuitásban és a város belső törvényszerűségében rejlő értékeket. A békesség záloga csak a város összetartó ereje lehet, egy megegyezésen alapuló rend, amelyben többféle irányzat is megtalálhatja a karakteréhez illő mozgásteret.”
 
Hogy a tíz évvel korábban feltett kérdésre született-e a válasz azóta: azaz, hogy az elmúlt tíz év hozott-e e tekintetben elmozdulást, széles társadalmi rétegekben is értett, elfogadott, összefogott koncepciókat, vagy épp’ a város-lélek kontinuitását és belső törvényszerűségeit szem előtt tartó, előremutató terveket, annak eldöntését a kiállítás szervezői a nézőktől és a nézőpontok értelmezőitől várják...

Kép és szöveg: Csontos Györgyi

Kapcsolódó állományok:
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505