Keresendő szöveg:


Építéshatósági Szakmai Kollégium
2007. november 30., péntek

Az Építéshatósági Szakmai Kollégium tisztelettel meghívja Önöket a 2007. december 10. napján 10 órától kezdődő Építészeti fórumra, a Baranya Ház  - Pécs, József A. u. 10. sz. alatti földszinti tanácstermébe.

M E G H Í V Ó
 
Köszöntő: Dr. Mátrai Ferenc az Építéshatósági Szakmai Kollégium főtitkára

Megnyitó: Dr. Bércesi Ferenc a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal            hivatalvezető-helyettese

Előadások és konzultációk:

Canossajárás (az építésügyi rendszer elmúlt 17 évének története)
Előadó: Dr. Bedő Katalin főosztályvezető-helyettes Önkormányzati és Területfejlesztési
 
Minisztérium
 
Felkért hozzászóló: Hideg Gyöngyi osztályvezető Kaposvár M. J. Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

Közös cél az építészeti minőség (a tervtanács a tervező és a hatóság együttműködése)
Előadó: Bagoly Attila Pécs M. J. Város főépítésze
Hozzászóló: Szentivánszki Jeromos okl. építész

Az építészeti minőség garanciái  (helyi szabályozás, építészeti tervezés, építési engedélyezés)
Előadó: Dr. Tóth Zoltán egyetemi tanár
Felkért hozzászóló: Dévényi Sándor Kossuth díjas építész


Az Építéshatósági Szakmai Kollégium az ÖTM Civil Partnerség 2007. pályázata keretében vállalt feladatot, mely szerint javaslatokat gyűjt össze az építéshatósági munka egyszerűsítésére, racionalizálására, eredményességének javítására. E végett - különböző aktuális témákat érintve - regionális kollégiumi üléseket szervezünk Budapesten, Szegeden, Pécsett. A konzultációkra a szakmagyakorlás valamennyi területén tevékenykedő kollégát várjuk, de írásba foglalt javaslatokat is köszönettel fogadunk a kollegium@fedezetkft.hu  címen. Terveink szerint a felmerült ötleteket elképzeléseket az ÖTM illetékes főosztályánál - egységbe szerkesztett korszerűsítési javaslatcsomagként - terjesztjük elő.


               Szentivánszki Jeromos  sk.                                                    Dr. Mátrai Ferenc sk.
  a Kollégium Kodifikációs Munkacsoportjának                                     a Kollégium főtitkára
                         vezetője
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505