Újabb törvénymódosítás az épített környezet alakításáról és védelméről

A parlament 2016. április 26-án délelőtt megszavazta az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény újabb módosítását!
 
2015. decemberében kivételes eljárásban néhány nap alatt kidolgozott és elfogadott jogszabályok jelentek meg a 300 m2 alatti lakóépületek ügyében, amelyek megalkotásába, véleményezésébe a Magyar Építész Kamara nem került bevonásra a jogalkotók által. 2016 januárjának első napjaiban a MÉK értékelte a hatályba lépett törvényt és kormányrendeletet, és ennek eredményeképp tiltakozott, egyeztetést kezdeményezett, és nyilatkozatokba foglalva is kifejtette szakmai véleményét.  A szakmai felügyeletet ellátó helyettes-államtitkársággal és annak feletteseivel 3,5 hónapja folytatott kitartó tárgyalások eredményeként a Magyar Építész Kamara jelentős sikert ért el a ma elfogadott törvénymódosításnál. A területi kamarák és más szakmai szervezetek tájékoztatása és véleményének megismerése mellett, azokkal összhangban konzekvensen képviselte szakmai álláspontját az alapvető kormányzati döntések adta keretek között.

Jelen módosítás összességében helyreállítja a jogbiztonságot, szakmai téren a rendet, a tervezés-kivitelezés-ellenőrzés szakszerűségének kereteit.

A témával összefüggő építész kamarai ajánlások, szabályzatok, előadások és szakmai továbbképzések  megjelenése, szervezése a végrehajtási kormányrendeletek módosítását és hatályba lépését követően várhatók.

Budapest, 2016. április 26.

Hajnóczi Péter elnök

A Magyar Közlönyben történő megjelenést megelőzően tájékoztatásul az Étv. törvénymódosítással érintett részeinek "magán" összeszerkesztett változata (nem hivatalos állapot):

Link:
http://www.mek.hu/index.php?link=Uj_szabalyok_a_300_m2_alatti_lakoepuletek_egyszeru_bejelentesenel