Tájékoztató a 2019. évi kamarai díjakról és kedvezményekről

Tisztelt Szakmagyakorlók!

A MÉK 2018. november 30-i Küldöttgyűlése több fontos, a tagjainkat, szakmagyakorlóinkat különösen érintő kérdésben is döntött. Ezek közül az egyik a MÉK jövő évi költségvetésének elfogadása és ennek részeként a tagdíj megállapítása volt. A MÉK Küldöttgyűlése 193 igen, 16 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett fogadta el a költségvetést azzal, hogy ennek részeként a 2019. évi tagdíjat 60.000 Forintban állapította meg.

Tekintettel arra, hogy a PGSZ által meghatározott különböző díjfajták összegét a tagdíjhoz viszonyítva, azaz annak bizonyos %-ához kötötten határozza meg a szabályzat, így a tagdíj emelése kihat a különféle díjak összegére is. A MÉK Elnöksége december 7-én – összhangban a PGSZ módosításával – elfogadta a 2019. évi díjtáblázatot.A január 1-től hatályos díjtáblázat innen érhető el.

A Dél-dunántúli Építész Kamara a tagdíj 2 részletben való megfizetését biztosítja. Az első részlet határideje 2019. január 31. A névjegyzéki nyilvántartási díjak befizetési határideje: 2019. március 31.

Amennyiben az Ön számláját valamilyen cég fizeti, kérjük, hogy ellenőrizzék a tavalyi évhez képest történt-e változás, akár a számlafizető cég személyében, akár a cég más adataiban. A változást 2019. január 15.-ig jelezzék kamaránk felé e-mailben.

Kedves Kollégák!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a 2019. évben tagdíjkedvezményre jogosultak 2019. január 15-ig tehetnek nyilatkozatot, melyhez adatlapot (nyugdíjas nyilatkozat, kettős kamarai tagságról szóló nyilatkozat) mellékelünk! Az ezt követően beérkezett nyilatkozatokat a létszámadatok lejelentése miatt nem áll módunkban figyelembe venni. A nyilatkozatok  letölthetőek innen illetve a tájékoztató végén csatoltan megtalálhatóak.

A nyilatkozat beküldhető a ddek.pecs@t-online.hu e-mail címre vagy leadható személyesen 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 cím alatt. Itt postaládát is talál.

1. Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. Nyugdíjas kamarai tag is kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettséggel nem jár, a kérelem benyújtásával a tag minden szakmagyakorlási jogosultságáról és kamarai tagságáról is lemond. Az ehhez szükséges tiszteletbeli tagsági nyilatkozatot csatolva megtalálja a tájékoztatónk végén.

2. Az a nyugdíjas, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként. (18.000 Ft) A tagdíjfizetés szempontjából kamarai tagsághoz kötött tevékenységnek minősül a tervezői, szakértői tevékenység, kamarai tagsághoz kötött tervpályázati és tervtanácsi részvétel. Az ehhez szükséges nyugdíjas nyilatkozatot csatolva megtalálja a tájékoztatónk végén.

3. Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes jogosultsággal nem rendelkezik, vagy az összes jogosultsága szünetel, a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként. A kedvezmény a jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni. (18.000 Ft.)

4. Névjegyzéki nyilvántartási díj

Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy tervezői, ill. szakértői jogosultsága szünetel, de felelős műszaki vezetői, vagy építési műszaki ellenőri, vagy energetikai tanúsítói jogosultsága aktív, akkor az éves nyilvántartási díj mértékével megegyezően a tagdíj 50%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként. (30.000 Ft.) A kedvezmény a tervezői, ill. szakértői jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.

5. Kettős kamarai tagság

Az a kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozik kettős kamarai tagságáról, a tagdíj 70%-át fizeti. (42.000 FT.) Az ehhez szükséges kettős kamarai tagsági nyilatkozatot csatolva megtalálja a tájékoztatónk végén.

A területi kamara elnöksége hivatalból ellenőrizheti a kérelmező által előadott tények és okiratokban foglaltak valóságtartalmát, ennek igazolására a kérelmezőt kötelezheti.

A tagdíjkedvezmények érvényesítése érdekében, kérünk mindenkit a határidő (2019. január 15.) betartására!

További kérdés esetén keresse titárságunkat.

Elérhetőségeink:

E-mail: ddek.pecs@t-online.hu

Telefon: 72/520-505

Mobil: 70/850-7636

Cím: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023

Üdvözlettel:

a DDÉK titkársága