Bírságolhatók a kamarai C-kód nélkül működő cégek és egyéni vállalkozók!

Kérjük valamennyi, az alábbi témában érintett, kamarai szakmagyakorló tulajdonában álló, vagy munkáltatójaként működő cég haladéktalanul regisztráljon a MÉK rendszerében! Nem számít, hogy az adott vállalkozásnak mi a főtevékenysége, amennyiben az alábbi szakmagyakorlási tevékenységek közül akár egyetlen számlát is kiállít, vagy a tevékenységét az építőipar elektronikus alkalmazásaiban (e-napló, ÉTDR, e-tanúsítvány rendszere, stb.) cégszerűen gyakorolja, az építésfelügyelet jogosulatlan szakmagyakorlás miatt bírságolhat az építésügyi hatóság pedig elutasíthatja a kérelmet. 2013. augusztus 01-jét követően a szakmai kamarák hatáskörébe tartozó, szakmagyakorlási tevékenységet folytató cégek külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén, kamarai névjegyzékbe vétel mellett kezdhetik meg és folytathatják tevékenységüket. A kamarai regisztráció vonatkozásában cégnek minősül, tehát regisztrálni kell: Gazdasági társaság Költségvetési szerv Egyéni vállalkozó Egyéni cég. A regisztrációval érintett, alábbi tevékenységeket folytató cégek haladéktalanul kötelesek tevékenységükről bejelentést tenni a http://cegregisztracio.mek.hu/ címen. (A következő felületen ellenőrizheti, hogy az Ön cége regisztrált-e: http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso) Építészeti-műszaki tervezési Településtervezési Településrendezési szakértői Építésügyi műszaki szakértői Felelős műszaki vezetői Építési műszaki ellenőri Energetikai tanúsítói