Álláshirdetés MŰEMLÉKI SZAKÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős, határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony

A munkavégzés helye:

Baranya Megyei Kormányhivatal

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 7623 Pécs, Rákóczi u. 30.

Ellátandó feladatok:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elsőfokú örökségvédelmi hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltételei:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
  • büntetlen előélet,
  • a jelentkező nem állhat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a kinevezéstől számított harminc napon belül, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, • a kinevezésétől számított két éven belül az Áttv. 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti - az Áttv. 4. § d) pontjában meghatározott - közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés során közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzése, • az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016.(X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. pontjában meghatározott szakképzettségek bármelyike.
  • Az állás betöltéséhez előnyt jelent: • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat, • műemlékvédelmi szakképesítés.
  • Elvárt kompetenciák: • eredmény-orientáció, • csapatmunka, • szakszerűség, jogszerűség betartása.
  • Benyújtandó okiratok: • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz, • végzettséget igazoló okiratok másolata, • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről.

A benyújtandó okiratokat a Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához kizárólag elektronikus úton a pecs.epites@baranya.gov.hu e-mail címre kell megküldeni 2018. április 30-ig. Az elbírálás határideje: 2018. május 04. A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt nyújt: Pólya Gábor Építésügyi és Örökségvédelmi osztályvezető a 06/30-249-1693-as telefonszámon.