GDPR

Tájékoztató a szakmagyakorlók általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos teendőiről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól az Európai Parlament 2016/679 általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protection Regulation (GDPR).